baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường kiểm tra giám sát của Đảng

Cập nhật ngày: 16/09/2011 - 12:28

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Nếu không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo.

Cùng dự buổi làm việc sáng 16.9, có ông Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo các ban Đảng, các cơ quan Trung ương.

Sau khi nghe ý kiến của các đại diện Uỷ ban kiểm tra Trung ương và các Ban, ngành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu, đánh giá cao những cố gắng của Uỷ ban kiêm tra Trung ương trong thời gian qua. Tổng Bí thư khẳng định: “Công tác kiểm tra là một bộ phận quan trọng trong xây dựng Đảng, một nội dung bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng luôn trong sạch. Nếu không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Điều mà cán bộ, đảng viên, nhân dân lo lắng là sự xuống cấp về phẩm chất đạo đức trong một bộ phận cán bộ đảng viên dẫn đến uy tín của Đảng, lòng tin của nhân dân giảm sút, một số cán bộ cấp trên không gương mẫu. Đây là tình trạng rất đáng lo ngại. Nhiệm vụ đặt ra là phải chặn đứng hư hỏng, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra cho công tác kiểm tra thời gian tới rất cao. Phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra; nâng cao bản lĩnh, trình độ, sức chiến đấu; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra giám sát cần lấy phòng ngừa, xây dựng, biểu dương mặt tốt nhưng phải xử lý nghiêm minh những tiêu cực sai trái trong đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật đảng”.

Theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ngay sau Đại hội XI của Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và tập trung vào công tác xây dựng ngành.

Bên cạnh đó, Uỷ ban đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập các đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; tham mưu giúp Ban Bí thư tiếp tục ban hành quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Trung ương với một số cơ quan; nhận xét, thể hiện chính kiến về việc bổ nhiệm cán bộ.

Cùng với kiện toàn tổ chức, Uỷ ban kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với một số tổ chức đảng cấp dưới. Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhận thức của nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng mang tính chủ động, thường xuyên hơn. Ngành kiểm tra đảng đã tích cực đổi mới quy trình, phương thức công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp giữa xây và chống, giữa xử lý và phát hiện nhân tố mới, giữa kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm với giám sát mở rộng.

Tuy nhiên, qua triển khai nhiều tồn tại hạn chế cũng đã bộc lộ: Ở nhiều nơi, việc nghiên cứu quan triệt Nghị quyết còn mang tính hình thức, nhất là ở cấp cơ sở, các tổ chức đảng ở đơn vị sự nghiệp. Một số nhiệm vụ đề ra nhưng chậm thực hiện hoặc chưa hiệu quả như kiểm tra, giám sát lĩnh vực tư tưởng chính trị, quản lý hành chính, tư pháp… Việc đổi mới và tăng cường kiểm tra, giám sát chưa đều ở các cấp, lung túng trong khâu xây dựng chương trình và kế hoạch giám sát.

Từ những tồn tại này, Tổng Bí thư cho rằng, kiểm tra giám sát của Đảng là kiểm tra việc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, Uỷ ban kiểm tra cần chú trọng mở rộng các hoạt động giám sát, có trọng tâm, trọng điểm, với tinh thần chủ động, toàn diện, lấy phòng là chính, xây là chính, phát hiện nhân tố mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên. Để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng giao, dân tin, mỗi cán bộ Uỷ ban kiểm tra phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh, trao dồi phẩm chất, đạo đức lối sống, công minh, chính trực...

“Bản thân cán bộ kiểm tra phải trong sạch, gương mẫu thì mới kiểm tra, giám sát và kỷ luật người khác được”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy khi kết luận buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Uỷ ban kiểm tra Trung ương.

(Theo VOV)