UBND tỉnh chỉ đạo:

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch

Cập nhật ngày: 12/04/2021 - 16:10

BTN - UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đăng ký và tự đánh giá an toàn các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị có liên quan căn cứ diễn biến dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tế của địa phương, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đăng ký và tự đánh giá an toàn các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Sở VH,TT&DL, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Ðen, Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch, người tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, khách tham quan bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, người tham gia lễ hội. Chỉ tổ chức đón khách khi bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Tiếp tục truyền thông mạnh mẽ nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong nhân dân; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm du lịch, bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, nơi tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, địa điểm tổ chức lễ hội theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Tăng cường phối hợp triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

NTTD