BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển Thành phố

Cập nhật ngày: 05/04/2014 - 07:14

Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy và ông Phạm Văn Tân – Bí thư Thành ủy Thành phố, đồng trưởng BCĐ chủ trì.

BCĐ Xây dựng và phát triển Thị xã Tây Ninh (nay là Thành phố Tây Ninh) được thành lập vào tháng 9 năm 2012 với mục đích giúp UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 12.7.2012 của Tỉnh ủy Tây Ninh về xây dựng và phát triển Thị xã Tây Ninh giai đoạn 2012 – 2015, định hướng đến năm 2020.

Trong tiến trình phát triển, quy hoạch Thị xã lên Thành phố, BCĐ có vai trò hết sức quan trọng. Bằng sự nỗ lực, phấn đấu của tất cả các thành viên trong BCĐ, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội Nghị quyết đề ra đều thực hiện đạt và vượt so với yêu cầu.

Trong năm 2013, Thị xã Tây Ninh đã được công nhận là đô thị loại III, đồng thời trong năm cũng hoàn thành các mục tiêu thành lập Thành phố Tây Ninh, sớm hơn một năm so với kế hoạch.

Theo đó, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2050 tỷ lệ 1/10.000 đã được phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng BCĐ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm qua, tình hình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn Thành phố Tây Ninh được thúc đẩy, đầu tư mạnh mẽ với tổng số vốn 226,489 tỷ đồng.

Qua đó, đã đầu tư 58 dự án, trong đó có 49 dự án đầu tư từ ngân sách tỉnh và 9 dự án được đầu tư từ ngân sách Thành phố.

Nhiều tuyến đường giao thông được xây dựng, chỉnh trang đã tạo nên bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp. Bên cạnh đó, các hạ tầng xã hội cũng được nâng cấp.

Cụ thể, trong năm 2013, đã xây dựng thêm 2 trạm y tế xã đạt chuẩn, hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 trường đạt chuẩn quốc gia, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc của UBND phường/ xã, xây dựng Chợ Bình Minh theo tiêu chí nông thôn mới…

Từ những kết quả đã đạt được năm 2013, trong năm 2014 BCĐ tiếp tục triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng trên địa bàn theo kế hoạch vốn đã được phân bổ, đảm bảo về chất lượng, tiến độ, chống lãng phí, tham những;

Thực hiện tốt công tác lập, điều chỉnh quy hoạch cho toàn Thành phố; ban hành quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch để đảm bảo việc thực thi theo đúng quy hoạch chung đã được phê duyệt; nghiên cứu đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để nâng cấp 2 phường mới thành lập và Thành phố Tây Ninh xứng tầm với cấp hành chính mới; Quản lý tốt về tài nguyên và môi trường, đảm bảo cho mục tiêu phát triển bền vững…

Tại hội nghị, sau khi báo cáo kết quả thực hiện của BCĐ trong năm 2014 định hướng năm 2014, UBND Thành phố Tây Ninh cũng đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung thực hiện nhiệm vụ xây dựng Thành phố Tây Ninh trong năm 2014.

Trong đó có các hạng mục như tiếp tục đầu tư các tuyến đường mang tính trọng yếu, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố, như tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Trường Chinh nối dài, đường 785 – Giồng Cà…

Cho chủ trương để Thành phố lập đề án đầu tư Khu Trung tâm hành chính – Thương mại nhằm sắp xếp, nâng cao chất lượng của các trụ sở, cơ quan cấp Thành phố; ban hành Quy định về trồng cây xanh các tuyến đường nội thị;

Điều chỉnh chức năng của Cụm công nghiệp Tân Bình để tạo cơ chế thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư, đồng thời tạo điều kiện di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm; triển khai thực hiện Dự án số hóa công tác quản lý địa bàn dân cư của Thành phố;

Làm nhanh kè rạch Tây Ninh, kéo dài kè rạch Tây Ninh lên bến Trường Đổi và dưới cầu Thái Hòa; thực hiện một số dự án bức xúc trên địa bàn như cống Ông Cam, cầu Nam Bang; cho Chủ trương thực hiện đề án Khu phố ăn đêm…

Qua các đề xuất, kiến nghị của UBND Thành phố, các thành viên trong BCĐ đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến… Qua đó, một số hạng mục do UBND Thành phố đề nghị đã được thông qua và sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, như tăng cường quan tâm, theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi trên địa bàn Thành phố;

Tạo điều kiện để nông dân xuống vụ, hướng dẫn các kỹ thuật nâng cao năng suất cây trồng; kêu gọi các chủ đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ;

Đẩy mạnh tiến độ triển khai xây dựng cơ bản, nhất là các công trình do Thành phố làm chủ đầu tư; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực sao cho phù hợp với điều kiện và nhu cầu phát triển của Thành phố;

Tập trung nâng cấp 2 phường Ninh Sơn và Ninh Thạnh phát triển đúng tầm phường nội thành, đồng thời quan tâm phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng cơ sở vật chất ở xã Bình Minh, đảm bảo đúng tiến trình xây dựng xã điểm nông thôn mới vào năm 2014…

Thùy Dương