Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Tăng cường tuyên truyền triển khai cung cấp dịch vụ công về cư trú trên Cổng dịch vụ công 

Cập nhật ngày: 20/06/2021 - 11:47

BTNO - Để người dân kịp thời nắm bắt thông tin việc triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ công về cư trú thuộc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến những nội dung cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng thực hiện.

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ động in hơn 2.000 tờ rơi hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, những thuận lợi khi thực hiện, giới thiệu về các dịch vụ công được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú… Đồng thời, gửi những tờ rơi này cho Công an các huyện, thị xã, thành phố nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân.

Giới thiệu về các dịch vụ công được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Việc quản lý cư trú qua Cổng dịch vụ công nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian cho công dân. Ngoài việc nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của cơ quan đăng ký cư trú sẽ có thêm hình thức đăng ký cư trú trên Cổng dịch vụ công.

Các dịch vụ công được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú bao gồm: đăng ký thường trú như đăng ký nhập sinh; cả hộ từ ngoài tỉnh đến; nhân khẩu từ ngoài tỉnh đến; cả hộ từ ngoài huyện trong tỉnh đến; nhân khẩu từ ngoài huyện trong tỉnh đến; cả hộ ngoài xã trong huyện đến; nhân khẩu ngoài xã trong huyện đến; cả hộ trong xã đến; nhân khẩu trong xã đến; nhân khẩu định cư ở nước ngoài về; cả gia đình định cư ở nước ngoài về; nhân khẩu lao động học tập ở nước ngoài về; phụ nữ xuất cảnh trái phép trở về; chuyển đăng ký từ nhà ở tập thể về hộ gia đình; các trường hợp khác. Ngoài ra, người dân còn có thể đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng trên cổng dịch vụ công.

Người dân quan tâm, theo dõi về việc triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ công về cư trú.

Thời gian triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ công về cư trú thuộc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bắt đầu từ ngày 4.5 đến 1.7.2021. Công dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục về cư trú trong thời gian trên có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công theo địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn để thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

Phương Thảo