Tăng giảm trừ gia cảnh lên 6 triệu

Cập nhật ngày: 09/03/2012 - 01:53

Bộ Tài chính vừa ra thông báo về những nội dung cơ bản của dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, Bộ trình Chính phủ đưa Quốc hội điều chỉnh nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 4 triệu lên 6 triệu đồng một tháng. Mức giảm trừ gia cảnh cũng được điều chỉnh tăng thêm 800.000 đồng, tương đương 2,4 triệu đồng một người một tháng.

Ngoài ra, để thực hiện chiến lược cải cách thuế trong giai đoạn 2011- 2020, Bộ Tài chính cũng đưa ra phương án sửa đổi biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng với thu nhập tính thuế. Theo đó, biểu thuế mới chỉ còn 6 bậc, thuế suất cao nhất áp dụng là mức 30% cho thu nhập từ 52 triệu trở lên.

Theo VNE