BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tặng huy hiệu 65 và 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở Hoà Thành

Cập nhật ngày: 25/04/2014 - 06:12

Huy hiệu 65 năm tuổi đảng được trao cho ông Phạm Văn Hài, sinh năm 1931, quê quán xã An Tịnh và ông Nguyễn Văn Khuầy, sinh năm 1929, quê quán xã An Hòa  huyện Trảng Bàng.

Ông Nguyễn Văn Không, Chủ tịch UB.MTTQ tỉnh trao huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho hai đảng viên.

Đảng viên Phạm Văn Hài - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, tham gia cách mạng năm 1949, vào đảng chính thức ngày 30.3.1950. Năm 1954 ông tập kết ra Bắc và tham gia các hoạt động cách mạng ở Bắc Ninh. Năm 1968, trở về miền Nam công tác tại Ban kinh tài R (Trung ương Cục miền Nam). Sau năm 1975, ông được phân công giữ các chức vụ: Giám đốc ngân hàng nhà nước Quận 5 TP.HCM, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Tây Ninh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Đảng viên Nguyễn Văn Khuầy tham gia cách mạng năm 1946, vào đảng chính thức ngày 15.2.1950. Năm 1954, ông Khuầy tập kết ra Bắc ở Tiểu đoàn 3, Sư đoàn 338, sau đó chuyển sang Tiểu đoàn Pháo cao xạ, Phòng không không quân, đến năm 1974 chuyển ngành về làm Giám đốc xí nghiệp xuất nhập khẩu Hà Tây. Năm 1976 ông Khuầy về Tây Ninh giữ các chức vụ Phó ty Thương nghiệp; Giám đốc xí nghiệp quốc doanh ô tô Tây Ninh; Giám đốc Sở thương nghiệp. Năm 1991 nghỉ hưu và tham gia làm Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Hiệp Tân.

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Lâm Thị Kim Tuyến, sinh năm 1956, quê quán xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, vào đảng chính thức 7.9.1985, nguyên là giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng.

Huy hiệu đảng là phần thưởng cao quý ghi nhận công lao công hiến của đảng viên trong công tác xây dựng đảng và sự nghiệp cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ phấn đấu noi theo.

Nguyễn An