BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng lương tối thiểu lên 1.050.000 đồng từ tháng 5.2012

Cập nhật ngày: 10/11/2011 - 01:35

Theo dự toán ngân sách năm 2012 được Quốc hội thông qua sáng 10.11, từ ngày 1.5.2012, lương tối thiểu sẽ tăng lên 1.050.000 đồng/tháng.

Xã hội hóa dịch vụ công

Cùng với việc nâng lương tối thiểu, phụ cấp công vụ sẽ là 25% cho cán bộ, công chức. Lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công sẽ tăng bằng tốc độ tăng lương tối thiểu.

Để thực hiện cải cách tiền lương, Quốc hội dành cho Chính phủ khoản ngân sách tương đương 59.300 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với dự toán 2011.

Nghị quyết về phân bổ ngân sách 2012 vừa được Quốc hội thông qua nêu rõ, năm 2012 chỉ cho phép chuyển nguồn để thực hiện chế độ tiền lương mới, chuyển nguồn của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và chuyển nguồn để bố trí cho các đề tài nghiên cứu khoa học. Hạn chế việc chuyển nguồn cho đầu tư xây dựng cơ bản.

Cùng với chủ trương tăng lương sớm so với lộ trình, Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục thực hiện cơ chế khoán chi thường xuyên với các cơ quan hành chính và đổi mới cơ chế tài chính để đẩy nhanh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công. Từng bước chuyển một số loại phí sang giá dịch vụ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường quản lý các khoản chi ngân sách, nhất là chi đầu tư xây dựng cơ bản, chống thất thoát, tham nhũng.

Cũng trong năm 2012, Chính phủ sẽ phát hành 45.00 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đầu tư cho giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục.

Chi ngân sách 100.000 tỷ đồng trả nợ

Cũng theo dự toán, gói ngân sách dự kiến dành 100.000 tỷ đồng để trả nợ và viện trợ, tăng gần 14.000 tỷ so với 2011. Theo báo cáo giải trình tiếp thu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, việc tăng chi trả nợ góp phần gián tiếp giảm bội chi.

Theo Nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 740.500 tỷ đồng, tổng số chi là 903.100 tỷ đồng. Mức bội chi được quyết định là 4,8% GDP (140.200 tỷ đồng).

Tại Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Quốc hội đã thống nhất ưu tiên sử dụng số vượt thu ngân sách năm 2011 để giảm bội chi, tăng trả nợ hoặc giảm vay nợ.

Với mức dự toán trên, Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục chính sách tài khóa thắt chặt, cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng ưu tiên cho con người. Tiếp tục giữ vững an ninh tài chính quốc gia. Điều chỉnh cơ cấu chi đầu tư phát triển nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế. Khuyến khích thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước... Trong trường hợp có thu vượt dự toán như 2011, chỉ được phép đầu tư lại không quá 30% số tiền thu vượt.

Theo Vietnamnet