Tăng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường 

Cập nhật ngày: 07/12/2019 - 09:06

BTNO - Các chức danh không chuyên trách ở cấp xã sẽ được hưởng mức lương mới là 1,7 lần mức lương cơ sở.

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Tây Ninh vừa thông qua Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, phụ cấp và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Bà Nguyễn Đài Thy- Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Nghị quyết tại kỳ họp.

Bà Nguyễn Đài Thy- Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, đây là chính sách có tác động rất lớn đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố, ảnh hưởng đến ổn định và hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị ở cấp xã và ấp, khu phố. Do đó, việc ban hành nghị quyết nhằm đảm bảo chế độ của người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở ấp, khu phố không thấp hơn hiện tại, để họ an tâm công tác, tiếp tục cống hiến, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, mức hỗ trợ thêm phụ cấp hằng tháng cho các chức danh không chuyên trách ở cấp xã là 0,56 lần mức lương cơ sở. Như vậy, các chức danh không chuyên trách hiện hưởng phụ cấp 1,5 lần mức lương cơ sở sẽ được hưởng mức mới là 1,7 lần mức lương cơ sở (tăng 0,2 lần, bao gồm cả phụ cấp và khoản hỗ trợ thêm).

Cụ thể hơn, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đài Thy cho biết, trên cơ sở quy định khoán quỹ phụ cấp tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, hệ số phụ cấp hằng tháng mỗi chức danh là 1,14 lần mức lương cơ sở, do đó các chức danh đang hưởng phụ cấp hệ số 1,7 sẽ được hỗ trợ thêm 0,56 lần mức lương cơ sở, các chức danh đang hưởng hệ số 1,5 lần mức lương cơ sở sẽ được hỗ trợ thêm 0,36 lần mức lương cơ sở.

Cán bộ UBND xã Hòa Hội (Châu Thành) trực bộ phận tiếp công dân- Ảnh minh hoạ

Nghị quyết cũng nâng mức hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã có trình độ đại học, cao đẳng lên 100.000đ/tháng. “Như vậy, trong cùng một xã không phân biệt về mức phụ cấp, vì trên thực tế cũng không có cơ sở để so sánh mức độ, khối lượng công việc giữa các chức danh”- bà Thy nhấn mạnh.

Nghị quyết còn quy định nâng mức hỗ trợ thêm từ 0,2 - 0,4 lần mức lương cơ sở đối với 3 chức danh ở ấp, khu phố thuộc nhóm ấp, khu phố hưởng mức khoán 3,0 lần mức lương cơ sở.

Ngoài phụ cấp của tỉnh, Nghị quyết còn quy định cụ thể về chức danh, số lượng, phụ cấp hằng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện, hỗ trợ thôi việc một lần đối với người hoạt động không chuyên trách h ở cấp xã, ở ấp, khu phố.

Tâm Giang