BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng thành viên Uỷ ban Quốc phòng - An ninh

Cập nhật ngày: 26/07/2011 - 09:46

Uỷ ban Quốc phòng - An ninh dự kiến tăng thêm thành viên và thêm một phó chủ nhiệm, theo tờ trình của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chiều 26.7.

Uỷ ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội khoá 12 có 2 phó chủ nhiệm và 34 thành viên. Khoá 13 được đề xuất tăng lên thành 3 phó chủ nhiệm và 36 thành viên.

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các Phó Chủ tịch mới.

Theo kết quả bầu cử đầu tuần, ông Nguyễn Kim Khoa (Phó Chủ nhiệm Uỷ ban khoá 12) được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ nhiệm Uỷ ban thay cho ông Lê Quang Bình.

Uỷ ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội có chức năng thẩm tra các văn bản pháp luật, giám sát và kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan về chính sách quốc phòng và an ninh.

Tương tự, Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội cũng được đề xuất tăng từ 30 lên 36 thành viên.

Theo tờ trình của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hầu hết các Uỷ ban đều thêm thành viên. Lý do bởi Quốc hội đang trên đà đổi mới theo hướng tăng cường trách nhiệm của các Uỷ ban và tăng trách nhiệm thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

"Còn như trong nhiệm kỳ khoá 12 vừa qua, do số thành viên các Uỷ ban còn hạn chế nên không tham gia được hết các hoạt động", ông Hùng nói.

Tăng nhiều nhất là Uỷ ban Các vấn đề xã hội, từ 40 thành viên lên 50. Bà Trương Thị Mai vẫn là Chủ nhiệm.

Uỷ ban Tư pháp dự kiến cũng tăng từ 4 Phó Chủ nhiệm lên 5 người. Uỷ ban Kinh tế tăng từ 36 lên 45 thành viên. Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng tăng từ 39 người lên 43.

Kết quả bầu phó chủ nhiệm và thành viên các Uỷ ban được công bố vào ngày 27.7.

(Theo Vietnamnet)