BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng trưởng kinh tế năm 2013 phải đạt 12,5% trở lên

Cập nhật ngày: 08/12/2012 - 06:17

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu bế mạc kỳ họp

Sau hơn hai ngày làm việc hết sức tập trung, nghiêm túc, kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh Tây Ninh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã bế mạc trưa ngày 7.12.2012.

Tại kỳ họp này, sau khi thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các ngành chức năng, chủ toạ kỳ họp đã dành hai buổi cho các đại biểu thảo luận và một buổi chất vấn trực tiếp tại hội trường. Trả lời chất vấn có lãnh đạo các sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Y tế. Đại diện UBND tỉnh trình bày báo cáo trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu tiếp thu, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ cho biết, trong điều kiện năm 2013 còn nhiều khó khăn thách thức, UBND tỉnh quan tâm trước tiên là tốc độ tăng trưởng kinh tế. Để đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 12,5% trở lên đòi hỏi sự nỗ lực cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phát huy tối đa sức mạnh, nội lực của các thành phần kinh tế, tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát triển thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư là giải pháp cơ bản, lâu dài. UBND tỉnh sẽ thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường. Để thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013 là 5.200 tỷ đồng (tăng 15,56% so với dự toán năm 2012), các đơn vị được giao nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, các huyện, thị phải triển khai ngay từ đầu năm các giải pháp thu. Tỉnh ưu tiên nguồn lực thực hiện 3 khâu đột phá của tỉnh (chương trình kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực); bảo vệ tài nguyên môi trường; tiếp tục chăm lo bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. Trong năm 2013, UBND tỉnh sẽ đôn đốc các địa phương hoàn thành 100% đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia hưởng ứng thực hiện chủ trương “Chung tay xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia trong công tác phòng, chống tội phạm, kịp thời ngăn chặn tội phạm qua biên giới; phối hợp giải quyết tốt những vấn đề xảy ra trên tuyến biên giới. Cũng trong năm 2013, UBND tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn ngành, có những biện pháp rèn luyện phẩm chất cán bộ công chức phù hợp, đạt hiệu quả…

Tại kỳ họp HĐND tỉnh đã xem xét biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2013, với mục tiêu tổng quát là: “Đảm bảo tốc độ tăng trưởng hợp lý và ổn định. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát. Đẩy mạnh khâu đột phá quan trọng gắn với huy động, khai thác nguồn lực để phát triển kinh tế- xã hội bảo vệ môi trường. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống người dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị - xã hội”. HĐND tỉnh cũng đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng là: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011; Nghị quyết về danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013; Nghị quyết thu chi ngân sách năm 2013 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013; Nghị quyết về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Tây Ninh năm 2013; Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Tây Ninh năm 2013.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt nhận xét, thực hiện nội dung chương trình kỳ họp các đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu thảo luận và tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp. Nhiều vấn đề đại biểu đề nghị xem xét hoàn chỉnh, bổ sung hoặc có biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện cũng đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải trình làm rõ trước khi HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị. Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trước kỳ họp lần này Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được ý kiến chất vấn của 10 đại biểu HĐND tỉnh, với 14 nội dung thuộc trách nhiệm trả lời của 9 sở, ngành chức năng có liên quan. Tại kỳ họp, một số đại biểu tiếp tục chất vấn về những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm. Nhìn chung những nội dung chất vấn của đại biểu đã được đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp thu, giải trình khá rõ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước đại biểu và cử tri.

D.H