BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động đúng pháp luật

Cập nhật ngày: 07/04/2015 - 05:19

Trong những năm qua, thực hiện pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, tỉnh Tây Ninh đã áp dụng nhiều chính sách cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng trong tỉnh hoạt động đúng pháp luật.

Theo ông Trang Văn Hải- Phó Giám đốc Sở Nội vụ Tây Ninh, để cụ thể hóa Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo của Quốc hội, từ năm 2005 đến nay UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo ngành chức năng, các huyện, thành phố về công tác liên quan đến hoạt động của tổ chức tôn giáo, áp dụng sát với thực tiễn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại địa phương.

Trong đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động phong trào thi đua xây dựng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh, khu dân cư không có tệ nạn xã hội, đã được các tổ chức tôn giáo hưởng ứng rộng rãi và duy trì thường xuyên.

Cúng thời trong Toà Thánh Tây Ninh. Ảnh minh hoạ

Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc công bố, công khai Bộ thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo 3 cấp tỉnh, huyện, xã (được áp dụng đầu năm 2013); đồng thời tổ chức tập huấn, tuyên truyền rộng rãi các chính sách về tôn giáo cho cán bộ chủ chốt của tỉnh và trong chức sắc tôn giáo, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; nhất là sự phấn khởi đối với tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tôn giáo trong tỉnh an tâm tu hành theo phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần vào sự phát triển của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng.

Các việc làm cụ thể của chính quyền địa phương đối với các tổ chức tôn giáo trong thời gian qua là tạo điều kiện, chấp thuận cho các tổ chức tôn giáo được đăng ký, thuyên chuyển, bổ nhiệm gần 500 chức sắc các tôn giáo; hỗ trợ tôn giáo Cao Đài xét cầu phong, cầu thăng cho hàng ngàn tín đồ, chức sắc Cao Đài đến niên hạn.

Từ năm 2011 đến nay, tỉnh cho phép Hội thánh Cao Đài mở 10 lớp hạnh đường, đào tạo 1.700 chức sắc, tập huấn ngắn hạn cho 6.300 chức việc tại 75 họ đạo Cao Đài trong tỉnh nhằm nâng cao trình độ, hiểu biết về nghi thức, giáo lý, giáo luật, về quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với tôn giáo.

Theo số liệu đăng ký về tổng diện tích nhà, đất sử dụng vào mục đích tôn giáo trong tỉnh là trên 224 ha, tỉnh đã xét cấp 306 giấy quyền sử dụng đất với diện tích 213 ha cho các tổ chức tôn giáo (chiếm tỷ lệ trên 95% số giấy cần cấp), tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo sửa sang, mở rộng cơ sở thờ tự, tăng gia sản xuất, phục vụ cho việc đạo.

Lê Đức Hoảnh  


 
Liên kết hữu ích