Tạo điều kiện cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Cập nhật ngày: 24/10/2021 - 09:38

BTNO - Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đang được xem là khoản hỗ trợ thiết thực, “phao cứu sinh” trong thời điểm dịch bệnh mà hầu hết NLĐ mong muốn được nhận sau khi nghỉ việc.

Ông Phạm Văn Tâm- Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tây Ninh.

Tuy nhiên, thời gian qua đã có nhiều ý kiến thắc mắc liên quan đến đối tượng, điều kiện, phương thức nhận tiền hỗ trợ, thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) cho NLĐ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN. Để rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Tây Ninh có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Tâm- Phó Giám đốc BHXH tỉnh. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Phóng viên: Thưa ông, Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ quy định đối tượng được nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN ra sao? Và các thủ tục hồ sơ thực hiện như thế nào?

Ông Phạm Văn Tâm- Phó Giám đốc BHXH tỉnh:

Thứ nhất, về hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19:

Đối với NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30.9.2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH), không bao gồm các trường hợp sau: NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; NLĐ đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Và thủ tục hồ sơ đối với NLĐ đang tham gia BHTN, thì cơ quan BHXH sẽ lập danh sách, thông tin tham gia BHTN về đơn vị sử dụng lao động, để NLĐ kiểm tra và thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân của NLĐ.

Còn đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2020 đến hết ngày 30.9.2021 có thời gian BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Và thủ tục hồ sơ đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN thì NLĐ nộp hồ sơ mẫu số 04 (mẫu đề nghị hưởng hỗ trợ theo quyết định số 28/2021/QĐ-TTG) tại BHXH tỉnh/huyện nơi thuận tiện, bằng hình thức trực tuyến trên: Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam; Ứng dụng VssID - BHXH số để làm thủ tục đề nghị hỗ trợ. Và theo quy định thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20.12.2021. 

Thứ hai, về giảm mức đóng vào quỹ BHTN cho người sử dụng lao động. Theo đó, người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 1.10. 2021, không bao gồm các trường hợp sau: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân ; Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21.6.2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Sẽ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động. Thời gian thực hiện giảm mức đóng 12 tháng (kể từ ngày 1.10.2021 đến hết ngày 30.9.2022)

Đối với việc thực hiện giảm này sẽ không phát sinh thủ tục hành chính, cơ quan BHXH sẽ căn cứ vào dữ liệu trên phần mềm quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, hàng tháng sẽ in ra bảng đối chiếu thanh toán số phải thu, nộp. Trên bảng thanh toán đó, cơ quan BHXH sẽ trừ khoản đóng 1% vào quỹ BHTN của đơn vị.

Phóng viên: Ông có thể cho biết dự kiến trên toàn tỉnh có bao nhiêu NLĐ được hưởng chính sách, số tiền bao nhiêu? Bao nhiêu đơn vị được giảm mức đóng vào quỹ BHTN?

Ông Phạm Văn Tâm- Phó Giám đốc BHXH tỉnh. 

Đối với người lao động đang tham gia và dừng tham gia BHTN theo quy định, uớc tính đến ngày 31.12.2021, BHXH tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết chi trả chế độ cho khoảng 235 ngàn NLĐ, với số tiền trên 549 tỷ đồng.

Về đối tượng được giảm mức đóng vào Quỹ BHTN là người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ước tính sẽ thực hiện giảm cho trên 1,9 ngàn đơn vị trên địa bàn tỉnh, với số tiền giảm 12 tháng trên 84,16 tỷ đồng.

Phóng viên: NLĐ đã chấm dứt hợp đồng lao động, đã nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ thì có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP nữa không?

Ông Phạm Văn Tâm-  Phó Giám đốc BHXH tỉnh:

Chính sách hỗ trợ tại 2 nghị quyết này hoàn toàn độc lập với nhau và Nghị quyết 116/NQ-CP không quy định NLĐ đã nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP thì sẽ không được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Vì vậy, nếu NLĐ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định đối tượng nhận hỗ trợ Covid-19 tại 2 nghị quyết thì sẽ nhận được hỗ trợ ở cả hai.

Phóng viên: Trường hợp người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước, hành chính sự nghiệp đã nghỉ việc trước 30.9.2021 mà có thời gian tham gia BHTN có được nhận hỗ trợ từ NQ 116 không?

Ông Phạm Văn Tâm- Phó Giám đốc BHXH tỉnh

Trường hợp NLĐ làm việc tại cơ quan nhà nước, hành chính sự nghiệp đã nghỉ việc trước 30.9.2021 mà có thời gian tham gia BHTN thuộc đối tượng người lao động đã dừng tham gia BHTN. Về quy định đối tượng này không phân biệt tổ chức, cơ quan, đơn vị nhà nước hay tư nhân.

Theo đó, nếu những NLĐ này chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2020 đến hết ngày 30.9.2021 có thời gian BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng thì thuộc đối tượng nhận hỗ trợ.

Phóng viên: Những người đã nghỉ việc, đã chấm dứt hợp đồng lao động sẽ nhận tiền hỗ trợ bằng cách nào?

Ông Phạm Văn Tâm- Phó Giám đốc BHXH tỉnh:

Trong trường hợp nêu trên, NLĐ có thể nộp hồ sơ theo các hình thức: trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng BHXH số (VssID); thông qua dịch vụ bưu chính công ích, nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi mình có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04, thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20.12.2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của NLĐ, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31.12.2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ. Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Phóng viên: Đối với những người đang làm việc tại doanh nghiệp, việc giải quyết tiền hỗ trợ được thực hiện ra sao, thưa ông?

Ông Phạm Văn Tâm- Phó Giám đốc BHXH tỉnh:

 Cơ quan BHXH lập danh sách NLĐ đang tham gia BHTN theo Mẫu số 01 theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20.10.2021, cơ quan BHXH hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách NLĐ có thông tin đúng, đủ và NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg đến cơ quan BHXH.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của NLĐ cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan BHXH, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10.11.2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Phóng viên: NLĐ đang hưởng chế độ thai sản có được hỗ trợ từ Quỹ BHTN?

Ông Phạm Văn Tâm- Phó Giám đốc BHXH tỉnh:

Theo văn bản số 3535/LĐTBXH-VL Bộ LĐTB&XH về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN.

Tại thời điểm ngày 30.9.2021 người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH nên vẫn được coi là đang tham gia BHTN và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản,... trong thời gian từ ngày 01.01.2020 đến ngày 30.9.2021 cũng như trước ngày 01.01.2020.

Như vậy, không chỉ riêng NLĐ đang hưởng chế độ thai sản mà NLĐ nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc thì vẫn được hưởng hỗ trợ từ quỹ BHTN.

Không riêng NLĐ đang hưởng chế độ thai sản mà NLĐ nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc thì vẫn được hưởng hỗ trợ từ quỹ BHTN.

Phóng viên: NLĐ có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định có được hỗ trợ từ quỹ BHTN không? Thời gian bảo lưu BHTN được hiểu như thế nào?

Ông Phạm Văn Tâm- Phó Giám đốc BHXH tỉnh:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 28/2015/NĐ-CP, thời gian đóng BHTN được bảo lưu là tổng thời gian đóng BHTN trừ đi thời gian đóng BHTN đã hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, đối với NLĐ tham gia đóng BHTN đã đủ điều kiện hưởng BHTN theo đúng quy định. Tuy nhiên vì một số lý do như chưa muốn nhận BHTN ngay, đã làm hồ sơ nhưng không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp,  có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp … thì thời gian chưa hưởng BHTN trong giai đoạn này sẽ được bảo lưu và cộng dồn để tính cho lần hưởng tiếp theo. Nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng BHTN.

NLĐ có thời gian đóng BHTN trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Phóng viên: Tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay, tâm lý người dân cũng như người lao động vẫn còn e ngại, hạn chế tiếp xúc đông người, việc đến cơ quan BHXH cũng như Bưu điện cũng rất khó khăn. Vậy cơ quan BHXH có giải pháp nào giúp người dân hạn chế đi lại, không phải giao dịch trực tiếp với cơ quan BHXH không?

Ông Phạm Văn Tâm- Phó Giám đốc BHXH tỉnh:

Trong lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay, cơ quan BHXH khuyến nghị người dân, NLĐ thực hiện việc đăng ký nhận hỗ trợ bằng hình thực trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam; Ứng dụng VssID - BHXH số bảo đảm trong việc phòng chống dịch.

Đặc biệt là việc sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số còn giúp NLĐ tra cứu về quá trình tham gia BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của bản thân để cùng rà soát, đối chiếu với dữ liệu của cơ quan BHXH, giúp xác định đúng mức hỗ trợ của mình.

Còn đối với NLĐ đang tham gia thì sẽ thực hiện thông qua đơn vị sử dụng lao động. Hiện nay, hồ sơ thủ tục giữa cơ quan BHXH tỉnh và các đơn vị sử dụng lao động, 100% đã thực hiện giao dịch điện tử hoặc qua dịch vụ hành chính công bưu điện nên việc thực hiện thủ tục hồ sơ đối với NLĐ đang tham gia này thì tương đối thuận tiện.

Người sử dụng lao động sẽ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp.

Phóng viên: Ông có khuyến nghị  đối với NLĐ trước khi thực hiện các thủ tục hồ sơ để nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN?

Ông Phạm Văn Tâm- Phó Giám đốc BHXH tỉnh:

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, từ ngày 1.10.2021 BHXH tỉnh Tây Ninh sẽ triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN trên địa bàn tỉnh. Để việc, triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ đến người hưởng một cách nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, an toàn và bảo đảm công khai, minh bạch, BHXH tỉnh khuyến nghị NLĐ nên chuẩn bị một số thông tin sau đây:

- Thông tin về quá trình tham gia BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của bản thân để cùng rà soát, đối chiếu với dữ liệu của cơ quan BHXH, giúp xác định đúng mức hỗ trợ của mình NLĐ có thể tra cứu thời gian tham gia BHTN của mình qua: Sổ BHXH, Ứng dụng VssID - BHXH số trên điện thoại thông minh.

- NLĐ nên chuẩn bị một tài khoản ngân hàng do mình đứng tên để nhận tiền hỗ trợ được nhanh chóng, thuận tiện nhất. Tên chủ tài khoản ngân hàng phải trùng với tên người nhận hỗ trợ. Số CMND hoặc CCCD phải trùng với số CMND hoặc CCCD dùng mở tài khoản ngân hàng của NLĐ.

NLĐ hãy cài đặt sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số để kiểm tra quá trình tham gia BHTN của mình.

Đối với người đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ ngày 1.01.2020 đến 30.9.2021 có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho cơ quan BHXH trên ứng dụng VssID.

Ngoài ra, người lao động có thể vào Cổng thông tin BHXH tỉnh Tây Ninh để cập nhật thông tin chính sách BHXH, BHYT, BHTN cũng như đặt các câu hỏi liên quan đến các chính sách.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Tâm Giang - Lê Thùy (thực hiện)