BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ Hội CCB các cấp tổ chức đại hội

Cập nhật ngày: 23/06/2011 - 02:14

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chụp hình lưu niệm với các cựu chiến binh trong đêm giao lưu truyền thống “36 năm - bản hùng ca bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành công văn về việc chỉ đạo đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng thực hiện tốt một số nội dung:

Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp trong tỉnh phải được chuẩn bị kỹ về nội dung văn kiện; việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, có sự kế thừa, đáp ứng năng lực lãnh đạo công tác Hội trong tình hình mới theo đúng nguyên tắc, quy trình; tiến hành đại hội trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ; nội dung đại hội ở từng cấp phải đi sâu đánh giá đúng thực tiễn những mặt làm được, chưa được trong hoạt động của Hội theo nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua; phân tích rõ nguyên nhân hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể, thiết thực để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Các cấp uỷ Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời uốn nắn những lệch lạc, tháo gỡ những khó khăn nảy sinh trong quá trình chuẩn bị và diễn ra đại hội ở từng cấp. Uỷ ban nhân dân cùng cấp và các ban, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh tổ chức thành công đại hội của cấp mình.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh tổ chức đại hội đúng thời gian quy định; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các ban, ngành liên quan đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V.

MINH NGUYỄN