BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tạo thuận lợi nhất cho người dân và DN thực hiện nghĩa vụ thuế

Cập nhật ngày: 09/07/2014 - 07:19

Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Báo cáo về công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính thuế cho thấy: Kết quả thu 6 tháng đầu năm 2014 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt gần 54% so với dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ 2013. Bên cạnh đó, thời gian qua, cơ quan thuế đã kịp thời hỗ trợ và sát cánh cùng doanh nghiệp trong ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa các Nghị quyết của Chính phủ đi vào cuộc sống. 

Tổng cục Thuế là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý Nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước, bao gồm thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Thuế đã thực hiện thành công chương trình cải thiện, hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, việc thực hiện chuyển từ cơ chế thông báo thuế sang cơ chế người nộp thuế tự khai, tự nộp; cơ quan thuế tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. 

Thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế đã tổ chức thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý thuế, cải cách hành chính thuế thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế như một số chính sách thuế được xây dựng vẫn còn  phức tạp, thiếu đồng bộ, chưa  phù hợp với thực tế; một số thông tư hướng dẫn ban hành chậm, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; công tác hỗ trợ, hướng dẫn chính sách thuế cho doanh nghiệp, người dân ở một số Cục Thuế, Chi cục Thuế chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; hình thức tuyên truyền còn đơn điệu, nội dung chưa phong phú; việc tiếp nhận và giải quyết những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị, khiếu nại của người nộp thuế, của doanh nghiệp còn chậm so với quy định; ở nhiều cơ quan thuế, nhất là ở các Chi cục Thuế thuộc các thành phố lớn, doanh nghiệp, người dân còn gặp nhiều khó khăn, phiền hà trong việc kê khai thuế, thủ tục nộp thuế… 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Ngành thuế phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng tối đa các yêu cầu của hội nhập và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu năm 2014; triển khai các nhiệm vụ xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2015 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg; thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất) tăng bình quân khoảng 14-16% so với ước thực hiện năm 2014; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy trình quản lý, quy chế làm việc, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Khẳng định những kết quả mà ngành Thuế đạt được thời gian qua, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tại buổi làm việc đề xuất ngành Thuế cần tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị và ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của cán bộ thuế. Đồng thời tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan tài chính, đất đai, tài nguyên khoáng sản, kế hoạch đầu tư…; tiếp tục hiện đại hóa quản lý thuế; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp nộp thuế. Bên cạnh đó, cần có các biện pháp hiệu quả trong phòng chống, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, chấp hành không nghiêm túc chính sách, pháp luật thuế.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và trong huy động các nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước, cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thời gian qua, ngành Thuế đã nỗ lực cải cách hành chính và có bước tiến dài, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong hoạt động, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước. Cùng với đó, bộ máy tổ chức của ngành ngày càng được kiện toàn và hoàn thiện; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ thuế không ngừng được nâng cao… 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng ngành Thuế vẫn nhiều tồn tại, hạn chế; nhiều mặt còn chậm, còn yếu và so với các nước ngay trong khu vực, thủ tục thuế vẫn còn nhiều việc phải làm quyết liệt hơn nữa.

Cụ thể, công tác quản lý thuế còn nhiều yếu kém, thể hiện rõ nhất là so với các nước trong khu vực, số giờ nộp thuế của Việt Nam hiện nay là lớn nhất, số lần nộp thuế cũng cao nhất; thất thu thuế còn lớn; trong tổ chức bộ máy, trong hoạt động của ngành, có mặt còn chưa năng động, chưa thích hợp; một số cán bộ ngành Thuế còn có thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, ý thức phục vụ nhân dân, doanh nghiệp kém, phải kiên quyết đưa những cán bộ này ra khỏi ngành, không để con sâu làm rầu nồi canh; thủ tục hành chính thuế vẫn còn phức tạp, khó khăn trong thực hiện, làm mất nhiều thời gian của người dân và doanh nghiệp... Đây là những hạn chế, yếu kém rất lớn mà ngành cần phải đặc biệt quan tâm, tập trung khắc phục bằng những giải pháp hiệu quả, hành động cụ thể.

Đề cập tới các nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ ngành Thuế phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng tối đa các yêu cầu của hội nhập và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; góp phần nâng cao thứ bậc cạnh tranh của nền kinh tế, tạo mọi điều kiện cho người dân doanh nghiệp tự do làm ăn kinh doanh theo pháp luật cũng như góp phần tích cực cải thiện cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy đầu tư... 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Cục Công nghệ thông tin của Tống cục Thuế. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trước hết ngành Thuế phải hoàn thành tốt nhiệm vụ về thuế, cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; bằng mọi biện pháp tập trung mạnh vào rà soát, cải cách thủ tục hành chính theo các tiêu chí cụ thể, trong đó đặc biệt quan tâm giảm số lần, thời gian nộp thuế hơn nữa.

Phải khắc phục cho được tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu trong ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, triển khai rộng rãi kê khai, nộp thuế điện tử nhằm rút ngắn thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế, qua đó cũng góp phần giảm tiêu cực, nhũng nhiễu trong hoạt động của ngành thuế.

Tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về thuế nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất; đồng thời tham gia chống chuyển giá của các doanh nghiệp, chống thất thu ngân sách.

Thủ tướng cũng lưu ý cần tăng cường hơn nữa hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát; tiếp tục chấn chỉnh các khâu trong công tác quản lý thuế; nâng cao nhận thức về cải cách, hiện đại hóa quản lý hành chính thuế cho đội ngũ cán bộ thuế; tập trung xây dựng ngành thuế thực sự trong sạch, vững mạnh; đề cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước đất nước...

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng ghi nhận, xem xét các đề xuất, kiến nghị của Tổng cục Thuế liên quan đến chính sách thuế, công tác quản lý thuế, cải cách hành chính thuế…

Theo Chinhphu.vn