Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 11/08/2016 - 03:21

Đến dự có Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị.

Trực tiếp báo cáo và giới thiệu các chuyên đề là ông Phan Bá - Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam, ông Nguyễn Xuân Trường- Phó vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, Ban Nội chính Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, trong thời gian qua, Trung ương đã có nhiều nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, cho thấy sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác này. Trong đó, Đảng giữ vai trò trung tâm lãnh đạo, các cơ quan thuộc khối Nội chính là lực lượng nòng cốt để tổ chức thực hiện, nhằm xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển; làm trong sạch bộ máy lãnh đạo, quản lý và đội ngũ cán bộ, đảng viên kỷ cương, liêm chính.

Các đại biểu tham dự hội nghị được truyền đạt 8 chuyên đề, gồm: Tổng quan về nội chính và công tác nội chính; Tổng quan về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ về hoạt động của các cơ quan nội chính; Công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đối với việc xử lý các vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Xây dựng các đề án và thẩm định các đề án về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Công tác tiếp dân và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân; Công tác tổng hợp, báo cáo về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Đây là những chuyên đề quan trọng, mang tính thực tiễn, trang bị cho các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên những kiến thức, kinh nghiệm mới, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ, sau hội nghị này, các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị chủ trì hoặc phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2015- 2020 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đặng Hoàng Thái