BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên

Cập nhật ngày: 17/09/2014 - 08:58

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết, trong những năm qua, công tác giáo dục QP-AN trên phạm vi cả nước đã được triển khai một cách toàn diện, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đất nước. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền về QP-AN theo quan điểm của Đảng, Nhà nước đến toàn dân. Tuy nhiên, ông Hưng nhấn mạnh, trong bối cảnh phức tạp về biên giới lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo như hiện nay, báo chí cần thể hiện tốt hơn vai trò, chức năng trong công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về lĩnh vực QP-AN đến nhân dân, để công tác giáo dục QP-AN ngày càng sâu sắc, đạt hiệu quả cao.

Tại hội nghị, báo cáo viên thuộc các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ TT&TT đã phổ biến cho cán bộ, biên tập viên, phóng viên một số chuyên đề: Chiến lược của một số nước liên quan đến QP-AN của Việt Nam; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong thời kỳ mới; quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh, chính trị, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; biên giới quốc gia và tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; xu hướng phát triển của báo chí hiện nay và nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”...

Đợt tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17 – 19.9.

Đ.V.T