Tập huấn chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối với chức sắc, chức việc các tôn giáo

Cập nhật ngày: 18/09/2009 - 05:32

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Mạnh Tiến phát biểu tại lớp tập huấn.

UBND tỉnh Tây Ninh, Hội đồng giáo dục Quốc phòng- An ninh (QP –AN) tỉnh vừa tổ chức tập huấn về chương trình, giáo trình bồi dưỡng kiến thức QP –AN đối với chức sắc, chức việc các tôn giáo trong 2 ngày 16-17.9.2009.

Đến dự khai mạc và chỉ đạo lớp tập huấn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tiến, Đại tá Nguyễn Thiện Toàn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP –AN tỉnh, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh- Thượng tá Đỗ Văn Bảnh, các thành viên Hội đồng giáo dục QP –AN và đại biểu các sở, ban, ngành tỉnh.

Có 105 cán bộ các địa phương, các ngành được tập huấn về chương trình, giáo trình bồi dưỡng kiến thức QP –AN cho chức sắc, các tôn giáo; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; phòng chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh Quốc gia, Luật Đất đai, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên; một số vấn đề cơ bản về chiến lược quốc phòng-an ninh của đất nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của đất nước, của địa phương; quan điểm, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Nói chuyện với lớp tập huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tiến nhấn mạnh, cần quán triệt tốt mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của lớp tập huấn, quá trình học tập, giữ tốt mối quan hệ đoàn kết, trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, phát huy tính tư duy sáng tạo của người học. Tập trung học tập, nghiên cứu nắm chắc nội dung và phương pháp giảng dạy, để vận dụng có hiệu quả trong quá trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho chức sắc chức việc các tôn giáo ở địa phương.

LÊ HUY THƯỜNG