Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Cập nhật ngày: 24/01/2021 - 21:52

BTNO - Ngày 22.1, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Tây Ninh.

Tham dự tại điểm cầu Tây Ninh có ông Nguyễn Văn Hợp-Chủ tịch UB. MTTQVN tỉnh, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường trực UB. MTTQVN huyện Châu Thành, thị xã Hòa Thành, thành phố Tây Ninh; các huyện còn lại dự tại điểm cầu huyện.

Ban Thường trực Ủy ban Trung  ương MTTQ Việt Nam triển khai kế hoạch cùng các văn bản quy định, hướng dẫn, chỉ đạo công tác bầu cử; chuẩn bị công tác hiệp thương đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tham gia chuẩn bị dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuẩn bị cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử trong khối Mặt trận; công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là dịp để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương. 

Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu, MTTQ các cấp cần tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan như việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, quy trình Hiệp thương, tổ chức hội nghị cử tri, công tác tuyên truyền, tiếp công dân, xử lý đơn thư công tác giám sát thi đua, khen thưởng…; xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng bộ về tiến độ thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của MTTQ Việt Nam; bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử địa phương để thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam tham gia bầu cử.

Theo kế hoạch tham gia công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự kiến, Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 3.2 đến 17.2.2021.

Tiến Hưng