Tập huấn hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên. 

Cập nhật ngày: 29/11/2019 - 19:54

BTNO - Lớp tập huấn nhằm phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý khai thác khoáng sản…

Đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Ngày 29.11, Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên năm 2019 cho cán bộ phụ trách công tác quản lý môi trường các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện, xã, các tổ chức chính trị xã hội và các doanh nghiệp, cơ sở khai thác, sản xuất, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe triển khai các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường; quản lý chất thải, phế liệu; quy định về việc hạn chế khai thác nước dưới đất; quy định về các vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, giải pháp xử lý bền vững; các giải pháp tiết kiệm năng lượng; phương pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; khu vực cấm hoạt động và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh...

Lớp tập huấn nhằm kịp thời phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý khai thác khoáng sản, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường cho cán bộ các cấp và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh; nâng cao năng lực giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội đối với các hoạt động khai thác sản xuất, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Minh Dương