Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Tập huấn hướng dẫn xác định chỉ số CCHC trên phần mềm điện tử 

Cập nhật ngày: 04/10/2019 - 18:30

BTNO - Sáng 4.10, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với VNPT Tây Ninh tổ chức tập huấn hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện về cách thức xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên phần mềm điện tử.

Tham dự buổi tập huấn có trên 50 cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các học viên được báo cáo viên của Sở TT&TT, VNPT Tây Ninh giới thiệu, hướng dẫn những nội dung chủ yếu, gồm: Giới thiệu tổng quan về phần mềm xác định chỉ số CCHC của tỉnh; cung cấp các tài khoản; hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm; hướng dẫn các thao tác tự chấm điểm trên phần mềm; thông báo thời gian mở phần mềm, đóng phần mềm để thực hiện tự chấm điểm; Cách thức để cập nhật các tài liệu kiểm chứng trên phần mềm; quy trình xác định chỉ số, thời gian thẩm định và công bố chỉ số đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện...

Trước đó, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho thực hiện thí điểm xác định chỉ số CCHC năm 2019 đối với các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố bằng Phần mềm xác định Chỉ số CCHC tại địa chỉ https://cchc.tayninh.gov.vn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở TT&TT, Sở Tài chính và Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện việc thẩm định Chỉ số CCHC năm 2019 đối với các sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện bằng Phần mềm xác định chỉ số CCHC theo sự phân công tại Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 và Công văn số 1740/UBND-HCC ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Thông qua buổi tập huấn, các học viên được thực hành, trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và biện pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc tập huấn giúp nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CCHC, kiểm soát TTHC trong tỉnh, góp phần tổ chức thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới.

Thành Chung