baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập huấn kỹ năng viết bài tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

Cập nhật ngày: 30/05/2023 - 22:31

BTN - Gần 500 học viên dự lớp tập huấn là biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ viết bài, tuyên truyền thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Nhà báo, TS. Nguyễn Tri Thức- Uỷ viên Ban Biên tập, Trưởng Ban chuyên đề và chuyên san, Tạp chí Cộng sản truyền đạt 2 chuyên đề tập huấn

Ngày 30.5, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và thông tin đối ngoại tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng viết bài tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Dự tập huấn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; báo cáo viên là Nhà báo, TS. Nguyễn Tri Thức- Uỷ viên Ban Biên tập, Trưởng Ban chuyên đề và chuyên san, Tạp chí Cộng sản.

Gần 500 học viên dự lớp tập huấn là biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ viết bài, tuyên truyền thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Nhà báo, TS. Nguyễn Tri Thức- Uỷ viên Ban Biên tập, Trưởng Ban chuyên đề và chuyên san, Tạp chí Cộng sản truyền đạt hai chuyên đề về kỹ năng, kinh nghiệm viết bài về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; viết bài đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Gần 500 người tham dự chương trình tập huấn

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm viết bài, sáng tạo tác phẩm báo chí tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch cho các lực lượng thực hiện công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Phương Thuý