Tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân 

Cập nhật ngày: 13/09/2017 - 00:02

BTNO - Ngày 12.9, Văn phòng Chính phủ tổ chức lớp tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân.

Quang cảnh lớp tập huấn tại điểm cầu Tây Ninh.

Ở điểm cầu Tây Ninh, tham dự tập huấn là các đại biểu đại diện sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các chuyên viên Văn phòng chính phủ đã triển khai những nội dung về nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.

Ngày 3.4.2017, Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ công bố và đưa vào vận hành chính thức tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn. Đây là kênh thông tin tương tác giữa Chính phủ với người dân do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

Người dân dễ dàng truy cập hệ thống từ máy tính, thiết bị di động được kết nối internet để gửi, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không thống nhất, không đồng bộ, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Giao diện của Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Cũng thông qua hệ thống, cơ quan hành chính nhà nước các cấp sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng lĩnh vực, từng cơ quan xử lý; nghiên cứu tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo phát triển.

Chính phủ giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin cho Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, bao gồm: các công chức làm công tác kiểm soát Trung tâm hành chính tại Văn phòng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; công chức tham gia quá trình xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Thanh Nhi