BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập huấn phần mềm hệ thông tin điều hành tác nghiệp

Cập nhật ngày: 23/10/2013 - 10:56
Buổi tập huấn do Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức.

(BTNO)- Văn phòng Tỉnh ủy vừa tổ chức triển khai tập huấn phần mềm hệ thông tin điều hành tác nghiệp trên nền Lotus Notes 8.5 cho hơn 20 cán bộ phụ trách công tác Văn phòng Đảng uỷ các xã, thị trấn thuộc huyện Trảng Bàng và Gò Dầu.

cán bộ phụ trách công tác Văn phòng Đảng uỷ các xã, thị trấn tham gia lớp tập huấn.

Trong thời gian một ngày, đại biểu tham dự tập huấn được trang bị kiến thức sử dụng phần mềm Lotus Notes 8.5 theo Đề án 06 của Trung ương Đảng. Nâng cấp và đưa vào sử dụng phần mềm Lotus Notes 8.5 giúp việc tiếp nhận, đăng ký, xử lý chuyển giao và quản lý chặt chẽ, an toàn tài liệu của cấp uỷ Đảng.

Đồng thời giúp Đảng uỷ các xã, thị trấn xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý văn bản đi-đến, tra tìm thông tin văn bản nhanh chóng, chính xác nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, tạo môi trường thuận lợi trong việc trao đổi thông tin thông qua mạng nội bộ của Đảng.

Hiểu Sinh