Tập huấn pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng 

Cập nhật ngày: 12/11/2019 - 15:48

BTNO - Qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên kiểm lâm về pháp luật, cùng chung tay làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Ngày 12.11, Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát đã tổ chức tập huấn pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho cán bộ, nhân viên kiểm lâm thuộc các dự án và cán bộ phụ trách lâm nghiệp của các xã vùng VQG Lò Gò-Xa Mát.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, Ban quản lý VQG Lò Gò-Xa Mát phổ biến các quy định có liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Đại biểu cũng đã nghe triển khai các Nghị định của Chính phủ về công tác bảo vệ và phát triển rừng, như: Nghị định số 35/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; Nghị định số 156/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 160/2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và những quy định mới có liên quan đến công tác bảo vệ phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

Học sinh tham quan, tìm hiểu về VQG Lò Gò-Xa Mát- Ảnh minh hoạ

Qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, cùng chung tay làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng ở VQG Lò Gò-Xa Mát.

Đức Thịnh