BAOTAYNINH.VN trên Google News

MTTQ Việt Nam tỉnh:

Tập huấn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cập nhật ngày: 23/10/2022 - 09:17

BTNO - Ngày 19.10, tại huyện Châu Thành, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" cho cán bộ Mặt trận huyện, xã (thị trấn) và các trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố trên địa bàn huyện Châu Thành.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Vy- Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Hội nghị tập huấn nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", góp phần duy trì và nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; cấp huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và thị xã, thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tại hội nghị, Ban chuyên môn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai nội dung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021–2025, các tiêu chí bình xét, khen thưởng các danh hiệu thi đua thực hiện cuộc vận động, hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh và nội dung xây dựng đô thị văn minh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; hướng dẫn tổng hợp các biểu mẫu thống kê, tổng hợp và báo cáo kết quả việc tổ chức lấy sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới và kết quả xây dựng đô thị văn minh.

H.Tien