Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Tập huấn xác định chỉ số CCHC trên phần mềm điện tử 

Cập nhật ngày: 04/11/2020 - 22:10

BTNO - Sáng 4.11, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên phần mềm điện tử cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

Tại buổi tập huấn, cán bộ kỹ thuật VNPT Tây Ninh và Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công chức thao tác tự chấm điểm trên phần mềm đánh giá chỉ số CCHC tại địa chỉ: https://cchc.tayninh.gov.vn. Được biết, năm 2020 là năm thứ 2 tỉnh thực hiện chấm điểm chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên phần mềm.

Tập huấn hướng dẫn xác định chỉ số CCHC trên phần mềm điện tử.

Việc xác định chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 13.3.2020 của UBND tỉnh. Theo đó, chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh có 8 nội dung đánh giá, điểm tối đa là 100 điểm; chỉ số CCHC của UBND cấp huyện có 9 nội dung đánh giá, điểm tối đa là 100 điểm.

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện tự đánh giá, chấm điểm, gửi nộp trên phần mềm chậm nhất ngày 11.11 hằng năm. Trường hợp phần mềm đánh giá chỉ số xảy ra lỗi kỹ thuật mà chưa kịp khắc phục thì các cơ quan, đơn vị thực hiện tự chấm điểm và gửi văn bản giấy (hoặc văn bản ký số) về Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đúng thời hạn nêu trên để các cơ quan của tỉnh sẽ tổ chức thẩm định lại kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

Đây là cơ sở để Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định và công bố Chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trước ngày 31.12 hằng năm.

Phương Thuý