BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh

Cập nhật ngày: 26/12/2015 - 10:12

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức họp mặt Ngày Thầy thuốc Việt Nam (ảnh minh hoạ).

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành văn bản chỉ đạo đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung như:

Lãnh đạo Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý. Nội dung báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng tình hình, kết quả và vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo tại địa phương; khẳng định những thành quả đã đạt được; nêu rõ những khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và dự báo tình hình, đề ra phương hướng công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ tới.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đúng tiến độ; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề khó khăn nảy sinh trong quá trình chuẩn bị nội dung, nhân sự và diễn biến đại hội. Chỉ đạo uỷ ban nhân dân cùng cấp, các ban, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh tổ chức thành công đại hội của cấp mình.

Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh phải được chỉ đạo tập trung, chuẩn bị chu đáo theo tinh thần đổi mới, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh tổ chức đại hội đúng thời gian quy định. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X.

Thời gian tổ chức đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở là trong quý I và quý II năm 2016; cấp huyện, thành phố trong quý III và quý IV năm 2016, cấp tỉnh tiến hành trong quý I năm 2017.

MINH NGUYỄN