Tập trung nguồn lực, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh động vật 

Cập nhật ngày: 24/10/2021 - 09:38

BTNO - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung các nguồn lực, khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về Thú y; chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh.

Đàn trâu chăn thả trong lòng hồ Dầu Tiếng.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật đã được UBND tỉnh phê duyệt; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh.

Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến qua hệ thống VAHIS; áp dụng hình thức trực tuyến để hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, tổ chức lấy mẫu giám sát, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh động vật, đánh giá các cơ sở an toàn dịch bệnh động vật... nhất là tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, trong trường hợp cơ quan quản lý chuyên ngành thú y không thể đến cơ sở để tổ chức thực hiện.

Tăng cường công tác thú y tại tuyến huyện, tuyến xã đặc biệt chú trọng khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh, báo cáo số liệu dịch bệnh theo đúng quy định; tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cung ứng, buôn bán các loại vắc-xin không bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đồng thời bảo đảm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Khẩn trương xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022; cung ứng hóa chất bằng nguồn ngân sách phòng, chống dịch bệnh để chủ động xử lý môi trường tại các khu vực nguy cơ cao nhằm cắt đứt nguồn lây lan dịch bệnh.

Ngoài việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng.

Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; có biện pháp ngăn chặn các loài véc-tơ truyền bệnh xâm nhập vào chuồng nuôi, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt các loài véc-tơ truyền bệnh.

Khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng, tiêm phòng bổ sung vắc-xin phòng các bệnh, bảo đảm tối thiểu trên 80% tổng đàn, đặc biệt các dịch bệnh nguy hiểm như Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh, Viêm da nổi cục, Dại,...

Tiếp tục thực hiện tháng tổng vệ sinh, sát trùng từ ngày 1.10 – 1.11.2021 để tiêu diệt các loại mầm bệnh ở môi trường, nhất là ở những nơi có mật độ chăn nuôi cao, các điểm tập kết, buôn bán, giết mổ động vật.

Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống bệnh động vật tại cơ sở, đồng thời bảo đảm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Riêng các huyện, thị xã biên giới phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép qua biên giới.

Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ đầu năm 2021 đến ngày 8.10.2021, dịch bệnh gia súc, gia cầm về cơ bản đã được kiểm soát tốt, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển. Tuy nhiên, một số dịch bệnh nguy hiểm như Dịch tả heo Châu Phi, Viêm da nổi cục, Lở mồm long móng, Cúm gia cầm... còn xảy ra ở diện rộng, gây tổn thất lớn về kinh tế; bệnh Dại đã làm 42 người tử vong và khoảng 500.000 người phải điều trị dự phòng.

Tại Tây Ninh, bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò đã xảy ra tại 5.260 hộ thuộc địa bàn 92 xã, phường, thị trấn của 09 huyện, thị xã, thành phố. Số bò chết và tiêu huỷ 1.748 con, trọng lượng tiêu hủy là 227.714 kg; bệnh Dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 88 hộ thuộc địa bàn 14 xã của các huyện: Tân Biên, Tân Châu và thị xã Hoà Thành. Số heo chết và tiêu hủy 1.019 con, trọng lượng tiêu hủy là 71.392,5 kg; bệnh Cúm gia cầm đã xảy ra tại 01 hộ thuộc địa bàn xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên. Số gà chết và tiêu hủy 35 con, trọng lượng tiêu hủy là 53 kg.

Hy Uyên