BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển

Cập nhật ngày: 31/10/2010 - 10:16

9 tháng đầu năm 2010, kinh tế trong tỉnh tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Theo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình 9 tháng của năm 2010, sở dĩ tỉnh ta đạt được kết quả này là do sự phục hồi nhanh của kinh tế trong nước; sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2010. Mặc dù nền kinh tế trong tỉnh tăng trưởng nhưng lại thiếu tính ổn định và bền vững; tiến độ triển khai dự án các trung tâm thương mại chậm; tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng tăng so cùng kỳ…

Từ nhận định trên, Tỉnh uỷ đã đề ra một số nhiệm vụ kinh tế trọng tâm để thực hiện từ nay đến cuối năm 2010, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội mà Nghị quyết năm 2010 của Tỉnh uỷ đề ra. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp; tăng cường các hoạt động khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, phòng chống các loại bệnh dịch trên cây trồng, vật nuôi. Chủ động phòng chống có hiệu quả lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai.

Rà soát, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và triển khai nhanh các quy hoạch, nhất là quy hoạch khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, du lịch, kêu gọi đầu tư. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; đẩy mạnh công tác trồng rừng tập trung theo đúng kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Tập trung thu ngân sách, phấn đấu vượt kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ  triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, khu trung tâm thương mại và giải ngân đúng tiến độ. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Thực hiện việc rà soát lại quỹ đất công để có kế hoạch quản lý, sử dụng có hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Quan tâm chỉ đạo việc xử lý nước thải, rác thải ở đô thị, tình trạng ô nhiễm sông, rạch…

PV