BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tập trung thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số

Cập nhật ngày: 11/04/2009 - 06:33

Ngày 10.4, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương yêu cầu tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở.

Công điện nêu rõ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 bắt đầu từ ngày 1.4.2009 đẽa được triển khai đúng kế hoạch, đồng bộ tại tất cả các địa phương trên toàn quốc. Công tác tuyên truyền, công tác bảo đảm hậu cần cho cuộc Tổng điều tra đã được các cơ quan chức năng chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đề ra, việc đảm bảo an ninh, an toàn được duy trì tốt.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương, công tác thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra, công tác giám sát điều tra được duy trì và đạt kết quả tốt.

Thời gian đến khi kết thúc bước điều tra thu thập thông tin chỉ còn 10 ngày nữa. Để đảm bảo cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đạt mục tiêu đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lực lượng giám sát điều tra phối hợp chặt chẽ với các tổ trưởng điều tra và điều tra viên trong suốt quá trình thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra, thường xuyên rút kinh nghiệm, kịp thời chỉnh sửa, khắc phục sai sót (nếu có); tiếp tục kiểm soát tiến độ điều tra theo đúng phương án đã đề ra; thực hiện sắp xếp, bảo quản, vận chuyển tài liệu và phiếu điều tra an toàn theo quy định.

Công điện nhấn mạnh khối lượng công việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 còn rất nặng nề, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Chính phủ, Ban chỉ đạo các cấp, các ngành và sự nhiệt tình tham gia của nhân dân, nhất định sẽ thu được thắng lợi.

(Theo TTXVN/Vietnam+)