Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7.2021:

Tập trung tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid- 19 

Cập nhật ngày: 15/07/2021 - 20:01

BTNO - Sáng 15.7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 7.2021. Tại điểm cầu Trung ương, ông Phan Xuân Thủy- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được truyền đến 457 điểm cầu trong cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh. Hội nghị ở tỉnh cũng được trực tuyến tới điểm cầu các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Ông Phan Xuân Thủy-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại điểm cầu Trung ương, Tiến sĩ Lê Hải Bình- Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm qua và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới. 

Ông Bình cho biết, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đề ra một số quy chế, quy định rất quan trọng. Trong đó, nhấn mạnh đổi mới phong cách, lề lối làm việc, khoa học và hiệu quả của Ban Chấp hành Trung ương.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh.

Ông Ngô Lê Văn- Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm; dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong 6 tháng cuối năm 2021.

Về công tác ngoại giao, ông Ngô Lê Văn cho biết, nước ta sẽ đẩy mạnh ngoại giao để phát triển kinh tế, lấy người dân làm trung tâm. Tuy nhiên vẫn đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi.

Ông Trịnh Văn Phước- Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, điều khiển chương trình Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phát biểu kết luận và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, ông Phan Xuân Thủy- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, các ngành, các cấp cần tập trung tuyên truyền kết luận hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm tới. Tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid- 19. Tuyên truyền người dân hưởng ứng tiêm vaccine chống dịch Covid- 19. Tuyên truyền các chính sách hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động đang gặp khó khăn trong dịch Covid- 19. Tuyên truyền các ngày lịch sử quan trọng trong tháng 7, tháng 8. Tuyên truyền hoạt động của ngành tuyên giáo v.v…

Đại Dương