BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh:

Tập trung xây dựng Hoà Thành và Trảng Bàng thành thị xã

Cập nhật ngày: 11/12/2015 - 11:03

Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Lưu Quang phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Sau ba ngày làm việc, sáng 11.12, kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã bế mạc.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của HĐND tỉnh; Đề án đề nghị công nhận thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại IV; Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại IV;

Chương trình giám sát năm 2016 của HĐND tỉnh; Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016; Thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh; Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2015; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Lưu Quang cho biết, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh và các ngành có liên quan, HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích sâu sắc, toàn diện các vấn đề và nhất trí thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, và giai đoạn 2016 - 2020.

HĐND cũng đã xem xét và biểu quyết thông qua 9 nghị quyết quan trọng khác. Trong đó, có một số nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, cụ thể là việc thông qua Đề án công nhận đô thị thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, và thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành là đô thị loại IV.

Đây là tiền đề để xây dựng và tiến tới nâng huyện Trảng Bàng và Hoà Thành lên thành thị xã. Do đó, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tích cực chỉ đạo hoàn chỉnh đề án để trình theo quy định, đồng thời, có sự ưu tiên huy động nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị bảo đảm gắn với yêu cầu phát triển thành thị xã thuộc tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi cử tri tỉnh nhà chung sức đồng lòng cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

Đ.V.T


 
Liên kết hữu ích