baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: 21 cơ quan được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000

Cập nhật ngày: 07/01/2010 - 06:22

Việc áp dụng  tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 sẽ góp phần tăng hiệu quả cải cách hành chính. (Anh minh hoạ)

Ngày 20.6.2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2007-2010.

Thực hiện Quyết định này, Sở KHCN đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 25.4.2007 kèm theo Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; khen thưởng các doanh nghiệp đạt giải thưởng Chất lượng Việt Nam 2007-2010. Đến nay đã có là 36 đơn vị thực hiện.

Bà Phạm Thị Lan Hương- Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết trong 36 cơ quan triển khai thực hiện, đã có  21 cơ quan được cấp giấy chứng nhận là gồm: Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Cục Hải quan, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Trường Chính trị, Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Công nghiệp, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Cục thuế, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, UBND huyện Trảng Bàng, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Tài chính, Cục Thống kê, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, UBND Thị xã, UBND huyện Hoà Thành.

Còn lại 15 đơn vị đang triển khai thực hiện: Ban quản lý Khu công nghiệp Tây Ninh, UBND huyện Tân Biên, UBND huyện Dương Minh Châu, Sở Công thương, Sở Giáo dục Đào tạo, Trường THPT Tây Ninh, UBND huyện Bến Cầu, UBND huyện Gò Dầu, UBND huyện Châu Thành, Sở Nội vụ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin Truyền thông, UBND huyện Tân Châu, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo Quyết định số 144/2006/QĐ/TTg, việc duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng là hoạt động thường xuyên của cơ quan hành chính sau khi đã xây dựng, thực hiện và được cấp giấy chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng. Hoạt động này nhằm đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng luôn được soát xét, bổ sung, sửa đổi và cải tiến phù hợp với tiến trình cải cách hành chính.

HOÀNG THI