BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: 3 nữ DN được đề cử danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2009” và “Cúp Bông hồng vàng”

Cập nhật ngày: 08/01/2010 - 02:55

Cuộc họp tuyển chọn nữ doanh nghiệp Tây Ninh.

Cuộc họp tuyển chọn nữ doanh nhân Tây Ninh đề cử danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2009” và “Cúp Bông hồng vàng” được tiến hành sáng ngày 7.1.2009 tại trụ sở UBND tỉnh.

Kết quả, đã chọn được 3 nữ doanh nhân trong tỉnh là bà Phạm Thị Thu Hương, Tổng Giám đốc Công ty Bourbon -Tây Ninh, bà Phạm Thị Kim Liên, Giám đốc Công ty Xăng dầu Tây Ninh và bà Đỗ Hồng Diệp, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hùng Diệp.

Ba nữ doanh nhân này sẽ được giới thiệu lên Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam thuộc Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) để bình chọn danh hiệu “Nữ doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu năm 2009” và “Cúp Bông hồng vàng” vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.2010.

Trong công cuộc đổi mới phát triển đất nước xuất hiện ngày càng nhiều phụ nữ thành đạt, đặc biệt trong giới kinh doanh không hiếm những nữ “thủ lĩnh” doanh nghiệp. “Cúp Bông hồng vàng” - danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” là hình thức khen thưởng, tôn vinh của Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đối với người phụ nữ là quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đang hoạt động hợp pháp theo khung khổ của pháp luật Việt Nam, có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống của người lao động.

Đại Dương