Tây Ninh: 5/9 huyện thực hiện mô hình một cửa điện tử

Cập nhật ngày: 31/01/2013 - 11:39

(BTNO)- Hiện nay, 100% cơ quan hành chính trong tỉnh đang thực hiện cơ chế một cửa đối với tất cả các thủ tục hành chính đã quyết định công bố, công khai theo quy định. Cơ chế một cửa liên thông đang thực hiện ở lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế; Giấy phép quảng cáo.

Giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa điện tử”

Năm 2010, UBND Thị xã Tây Ninh đưa vào vận hành thử nghiệm đầu tiên mô hình một cửa điện tử cấp huyện và đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác cải cách hành chính. Cho đến nay có tất cả 5/9 huyện thực hiện theo mô hình này, gồm: Thị xã, Hòa Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng, Dương Minh Châu. Mô hình một cửa điện tử cấp huyện đang được triển khai ở một số lĩnh vực như: cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp Giấy khai sinh. Hiện tỉnh đang lập dự án triển khai phần mềm một cửa điện tử giai đoạn 1 cho UBND 4 huyện còn lại.

Việc triển khai mô hình một cửa điện tử cấp huyện nhằm mục đích giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân một cách hiệu quả và nhanh nhất, giảm phiền hà và lãng phí về thời gian cho người dân, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử trong tương lai.

L.P