BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: 99% công chức xã đạt chuẩn về chuyên môn

Cập nhật ngày: 18/11/2014 - 08:55

Theo Sở Nội vụ Tây Ninh, tính đến cuối năm 2013, số lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của toàn tỉnh là 2.098 người (cán bộ xã: 1.030 người, công chức xã: 1.068 người).

Để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, ngay từ năm 2011 Sở Nội vụ đã tiến hành khảo sát, điều tra nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức cấp xã và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

Công chức UBND Phường Hiệp Ninh (TP.Tây Ninh) giải quyết công việc cho người dân. Ảnh minh hoạ

Trên cơ sở đó, cán bộ, công chức cấp xã được tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo chuyên môn mở tại tỉnh, như: Trung cấp chuyên ngành Hành chính, Đại học Văn hóa, Đại học Luật, Đại học ngành công tác xã hội, Đại học ngành Lưu trữ - Quản trị văn phòng…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã quy định rõ các ngành nghề chuyên môn tương ứng với các chức danh công chức xã, làm cơ sở để các địa phương trong tỉnh tuyển dụng công chức cấp xã cho phù hợp với từng chức danh. Vì thế, qua các đợt thi tuyển công chức cấp xã hàng năm, hầu hết đã tuyển dụng được những công chức đáp ứng được yêu cầu về ngành nghề đào tạo.

Hiện nay, tỷ lệ chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã trong toàn tỉnh đều được nâng lên. Theo thống kê của Sở Nội vụ, năm 2007 tỷ lệ công chức xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên chiếm 60,82%, đến nay tăng lên 99%. Dự kiến đến cuối năm 2015, tỷ lệ đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức cấp xã sẽ là 100%.

Riêng đối với cán bộ xã, tỷ lệ đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ chiếm khoảng 70%.

Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn là những người gần dân nhất, trực tiếp chăm lo và giải quyết mọi vấn đề cho dân. Do đó, việc chuẩn hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có năng lực, chuyên môn, phẩm chất là việc làm hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

D.P