Tây Ninh: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cấp xã năm 2012

Cập nhật ngày: 13/11/2012 - 05:30

(BTNO)- Ngày 12.11, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Trường Cán bộ Dân tộc – Ủy ban Dân tộc tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cấp xã năm 2012 cho cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cấp xã

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu một số chuyên đề bao gồm: Một số vần đề cơ bản trong quản lý Nhà nước về công tác dân tộc; Các chính sách dân tộc và việc thực hiện các chính sách này ở cấp xã; Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách dân tộc ở cấp xã; Phương pháp lập kế hoạch hoạt động công tác dân tộc ở cấp xã và Phương pháp kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách dân tộc ở cấp xã; Thực hiện quy chế dân chủ, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Lớp học kéo dài đến hết ngày 15.11, với mục tiêu cung cấp một số kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác dân tộc, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ làm công tác dân tộc xã/phường.

Thùy Dương