BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2012

Cập nhật ngày: 31/10/2012 - 05:25

(BTNO)- Ngày 30.10, Sở Công thương Tây Ninh phối hợp với Trung tâm Tư vấn – Dịch vụ Đầu tư và Thương mại thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại – Bộ Công thương, khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2012.

Tiến sĩ Phạm Văn Chắt trình bày  chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế

Tham dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Hoàng Diệu – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn – Dịch vụ Đầu tư và Thương mại; ông Đỗ Thanh Hòa – Giám đốc Sở Công thương Tây Ninh và hơn 150 học viên là cán bộ, nhân viên thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, doanh nghiệp, đơn vị trong tỉnh.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ cán bộ, công chức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được Tiến sĩ Phạm Văn Chắt – giảng viên cao cấp, Trọng tài viên trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam trình bày các chuyên đề về Thông tin tổng quát tình hình kinh tế Việt Nam và những thách thức đặt ra đối với Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO; Rào cản và các biện pháp liên quan đến môi trường thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế; Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW và Nghị quyết 16/2007/NQ-CP của Bộ Công thương.

Ngoài ra, học viên cũng được học tập, nghiên cứu các chủ trương, giải pháp của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, góp phần hội nhập thành công trong thời gian tới.

Hữu Thiện