BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ

Cập nhật ngày: 17/09/2012 - 04:42

(BTNO) – Theo Tỉnh uỷ Tây Ninh, tính đến tháng 7.2012, trên toàn tỉnh có 11.262 cán bộ nữ, chiếm tỷ lệ 58,35%.

Tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2010 – 2015 ở cấp tỉnh là 12.73%; cấp huyện 13,39%; cấp xã 22,33%. Tỷ lệ nữ là đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011 – 2016 ở cấp tỉnh là 27,45%; cấp huyện 22,77%; cấp xã 22,35%. Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong UBND ở cấp tỉnh là 25%; cấp huyện 10%; cấp xã 15,61%. Cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý là 49 đồng chí, chiếm tỷ lệ 14,63%.

Đến quý I/2012, tổng số hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh hơn 205 ngàn người

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ được các cấp uỷ Đảng chỉ đạo gắn với công tác quy hoạch, có chính sách khuyến khích cán bộ nữ tham gia học tập nâng cao trình độ, nhất là trước yêu cầu chuẩn hoá cán bộ. Nhiều cán bộ nữ tích cực tự học, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trình độ cán bộ nữ nâng lên so với trước, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ và phục vụ cho công tác quy hoạch luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ.

Công tác kết nạp đảng viên nữ luôn được cấp uỷ, tổ chức Đảng quan tâm, nhất là trong lĩnh vực có nhiều phụ nữ hoạt động, vùng biên giới, vùng dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện để đảng viên nữ phấn đấu và trưởng thành. Năm 2007, tổng số đảng viên toàn tỉnh là 22.080 đồng chí, trong đó đảng viên nữ là 6.663 đồng chí, chiếm tỷ lệ 30,18%. Đến tháng 6.2012, tổng số đảng viên toàn tỉnh là 26.852 đồng chí, trong đó đảng viên nữ là 8.877 đồng chí, chiếm tỷ lệ 33,06% - tăng 2,88% so với năm 2007.

Tuy nhiên, Tỉnh uỷ Tây Ninh cũng nhìn nhận một số cấp uỷ, địa phương chậm cụ thể hoá các văn bản về công tác cán bộ nữ. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng là phụ nữ có nơi chưa kịp thời. Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước còn thấp. Công tác quy hoạch, bố trí, luân chuyển, sử dụng cán bộ nữ chưa được quan tâm đúng mức…

HY UYÊN