Thời Sự - Chính trị   Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026:

Tây Ninh có 16 đơn vị bầu cử 

Cập nhật ngày: 25/02/2021 - 17:36

BTNO - Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh vừa công bố danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026. Theo đó, nhiệm kỳ mới này có 52 đại biểu và toàn tỉnh có 16 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh.

Cử tri xem tiểu sử các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016–2021 niêm yết tại khu vực bỏ phiếu số 651, phường 1, thành phố Tây Ninh ngày 22.5.2016. Ảnh: Đ.H.T

Tại thị xã Hoà Thành, đơn vị bầu cử số 1, gồm cử tri các phường Long Hoa, Hiệp Tân, Long Thành Trung và xã Long Thành Nam, số đại biểu được bầu là 3; đơn vị bầu cử số 2 gồm cử tri phường Long Thành Bắc và các xã Trường Hoà, Trường Đông, Trường Tây, số đại biểu được bầu là 4.

Tại huyện Bến Cầu, đơn vị bầu cử số 3 gồm cử tri tất cả các xã và thị trấn, số đại biểu được bầu là 3.

Thị xã Trảng Bàng có 2 đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường An Tịnh, Gia Lộc, Gia Bình, Lộc Hung và các xã Hưng Thuận, Đôn Thuận, số đại biểu được bầu là 4; đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường Trảng Bàng, An Hoà và các xã Phước Bình, Phước Chỉ, số đại biểu được bầu là 3.

Tại huyện Gò Dầu, đơn vị bầu cử số 6 gồm các xã Cẩm Giang, Thạnh Đức, Hiệp Thạnh, Phước Trạch, Phước Thạnh, số đại biểu được bầu là 3; đơn vị bầu cử số 7 gồm thị trấn Gò Dầu và các xã Thanh Phước, Phước Đông, Bàu Đồn, số đại biểu được bầu là 3 đại biểu.

Huyện Châu Thành cũng có 2 đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử số 8 gồm thị trấn và các xã Thanh Điền, Ninh Điền, An Bình, Thái Bình, Trí Bình, Long Vĩnh, số đại biểu được bầu là 3; đơn vị bầu cử số 9 gồm các xã Đồng Khởi, Hảo Đước, An Cơ, Phước Vinh, Thành Long, Hoà Hội, Hoà Thạnh, Biên Giới, số đại biểu được bầu là 3.

Tại huyện Dương Minh Châu, đơn vị bầu cử số 10 gồm cử tri thị trấn và các xã Suối Đá, Phan, Bàu Năng, Chà Là, số đại biểu được bầu là 3; đơn vị bầu cử số 11 gồm các xã Cầu Khởi, Truông Mít, Lộc Ninh, Bến Củi, Phước Minh, Phước Ninh, số đại biểu được bầu là 3.

Tại huyện Tân Châu, đơn vị bầu cử số 12 gồm thị trấn và các xã Tân Hưng, Tân Phú, Thạnh Đông, Tân Hiệp, Tân Hội, số đại biểu được bầu là 3; đơn vị bầu cử số 13 gồm các xã Tân Đông, Tân Hà, Tân Hoà, Suối Ngô, Suối Dây, Tân Thành, số đại biểu được bầu là 3.

Thành phố Tây Ninh có 2 đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử số 14 gồm các phường Ninh Thạnh, phường 3, phường IV và phường Hiệp Ninh, số đại biểu được bầu là 3; đơn vị bầu cử số 15 gồm các xã Tân Bình, Thạnh Tân, Bình Minh và các phường 1, 2, Ninh Sơn, số đại biểu được bầu là 3.

Tại huyện Tân Biên, đơn vị bầu cử số 16 gồm cử tri tất cả các xã và thị trấn, số đại biểu được bầu là 5.

Đ.H.T