BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh có 2 đồng chí tái cử Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 

Cập nhật ngày: 03/12/2023 - 19:13

BTNO - Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có 177 uỷ viên. Tại Đại hội giới thiệu 185 đồng chí để bầu 168 uỷ viên, khuyết 9 uỷ viên sẽ kiện toàn sau Đại hội. Đoàn đại biểu Tây Ninh có 2 uỷ viên tái cử Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh Trần Lê Duy bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tiếp theo chương trình Đại hội, chiều 2.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trước khi bầu cử, Đại hội chia tổ thảo luận về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sau khi thảo luận tại tổ, Đại hội nghe Đoàn Chủ tịch thông qua Đề án nhân sự, 100% đại biểu nhất trí với Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII chuẩn bị gồm 185 người. 

Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Kim Liên (giữa) tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII là 177 uỷ viên, tại Đại hội giới thiệu 185 để bầu 168 uỷ viên, khuyết 9 ủy viên.

Kết quả, đại hội bầu 168 uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đoàn đại biểu Tây Ninh có ông Trần Lê Duy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và bà Nguyễn Thị Kim Liên- Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh tái cử Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra mắt Đại hội.

Cũng trong sáng 3.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra phiên bế mạc. Tại đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII. Theo đó, số lượng Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII là 31 đồng chí.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang thay mặt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất giới thiệu 31 Uỷ viên Ban chấp hành để bầu 28 đồng chí vào đoàn chủ tịch, khuyết 3 uỷ viên (kiện toàn sau Đại hội). Ông Nguyễn Đình Khang- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam đắc cử chức vụ Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; bà Nguyễn Thị Kim Liên- Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh tái cử Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tố Tuấn