Tây Ninh: Danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung, điều trị viêm phổi do virus Corona

Cập nhật ngày: 03/02/2020 - 09:32

BTNO - Sở Y tế Tây Ninh công bố danh sách các đơn vị có khả năng thu dung và danh sách số điện thoại đường dây nóng của ngành đến người dân và các đơm vị, tổ chức.

Căn cứ Công văn số số 98/KCB-QLCL&CĐT ngày 29/1/2020 của Bộ Y tế về việc công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị viêm phổi do Corona vi rút.

Sở Y tế Tây Ninh công bố danh sách các đơn vị có khả năng thu dung và danh sách số điện thoại đường dây nóng của ngành như sau:

Danh sách các cơ sở y tế có khả năng điều trị bệnh Viêm phổi do Corona vi rút như sau: