Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

Tây Ninh đạt nhiều kết quả quan trọng

Cập nhật ngày: 02/09/2016 - 06:43

Tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kết quả đã tổ chức được hàng chục ngàn cuộc, với hơn 1 triệu lượt người tham gia; tập huấn kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng cho hơn 400 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, chuyên viên trực tiếp làm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí ở các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra, giám sát 1.156 cuộc, giải quyết đơn thư tố cáo đối với 12 đảng viên về tham nhũng, lãng phí; giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương, qua đó đã phát hiện, xử lý 30 đảng viên tham nhũng, lãng phí, thu hồi số tiền gần 900 triệu đồng.

Ngành Thanh tra tỉnh và các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra, phát hiện vi phạm về chế độ, chính sách số tiền gần 130 triệu đồng; kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách gần 60 triệu đồng; đề nghị xử lý hành chính 137 người, chuyển cơ quan điều tra 15 vụ với 22 người có liên quan.

Tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực thi pháp luật về thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thanh tra công vụ của cán bộ, công chức. Qua triển khai hơn 400 cuộc, kết luận 371 cuộc, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm 54 cơ quan, đơn vị.

Cơ quan điều tra 2 cấp đã khởi tố 30 vụ 49 bị can, Viện Kiểm sát nhân dân truy tố 29 vụ 48 bị can và TAND đưa ra xét xử 28 vụ với 48 bị can về tội tham nhũng, với hình phạt cao nhất là 10 năm tù.

T.T