Tây Ninh đề xuất Bộ Nội vụ phê duyệt tăng 1.625 biên chế cho sự nghiệp giáo dục và y tế 

Cập nhật ngày: 26/05/2019 - 19:27

BTNO - UBND tỉnh vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế của tỉnh.

Theo đó, tỉnh Tây Ninh đề xuất Bộ Nội vụ phê duyệt tăng 1.625 biên chế cho sự nghiệp giáo dục và y tế của tỉnh (gồm 987 biên chế ngành giáo dục và 638 biên chế ngành y tế).

Cô và trò Trường tiểu học Hoà Hội (Châu Thành) trong một tiết lên lớp- Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo này, số lượng biên chế giáo dục tỉnh Tây Ninh đang sử dụng tại thời điểm tháng 3.2019 là 13.210 biên chế, chưa sử dụng 277 biên chế. Số lượng biên chế chưa sử dụng nhiều là do có viên chức nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác nhưng không thể tuyển dụng thay thế, do tỉnh dành biên chế để thực hiện cắt giảm hàng năm theo lộ trình của Bộ Nội vụ.

Tình hình đó đã đưa ngành giáo dục của tỉnh vào tình thế khó khăn, nhu cầu học sinh ra lớp ngày càng tăng, đặc biệt là cấp học mầm non, trong khi giáo viên không tuyển được vì thiếu biên chế. Đối chiếu theo quy định của pháp luật về định mức giáo viên, quản lý và nhân viên tại Thông tư liên tịch số 06 /2015 giữa Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ và căn cứ vào tình hình thực hiện sáp nhập một số trường học trên địa bàn, tỉnh Tây Ninh đề xuất Bộ Nội vụ phê duyệt tăng 987 biên chế ngành giáo dục, cụ thể tăng 467 biên chế cho cấp học mầm non, 309 biên chế cho cấp tiểu học, 130 biên chế cho cấp THCS và 81 biên chế cho cấp THPT.

Tây Ninh đề xuất Bộ Nội vụ bổ sung 638 biên chế cho ngành y tế của tỉnh-Ảnh minh hoạ

Đối với sự nghiệp y tế, năm 2019, 4 bệnh viện cấp tỉnh, 9 trung tâm y tế cấp huyện trên địa bàn tỉnh được giao 1.751 biên chế; số biên chế có mặt tại thời điểm tháng 3.2019 là 1.496 biên chế, chưa sử dụng 255 biên chế. Số lượng biên chế chưa sử dụng nhiều do ngành y tế chưa tuyển dụng được các vị trí bác sĩ chuyên môn, dành biên chế chưa sử dụng để thực hiện cắt giảm hàng năm theo lộ trình của Bộ Nội vụ.

Năm 2019, 95 trạm y tế xã, phường, thị trấn của tỉnh được giao 688 biên chế; số biên chế có mặt tại thời điểm tháng 3.2019 là 607 biên chế, chưa sử dụng 81 biên chế.

Đối chiếu theo các quy định của pháp luật về định mức nhân viên y tế tại Thông tư liên tịch số 08/2007 giữa Bộ Y tế và Bộ Nội vụ, tỉnh Tây Ninh đề xuất Bộ Nội vụ bổ sung 638 biên chế cho ngành y tế tỉnh (trong đó tuyến tỉnh, huyện là 605 biên chế, tuyến xã 33 biên chế).

Phương Thúy