Tây Ninh: Đề xuất giảm biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

Cập nhật ngày: 04/12/2020 - 08:58

BTNO - UBND tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo gửi HĐND tỉnh về tình hình thực hiện biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2020 và đề xuất giao biên chế năm 2021. Đây cũng sẽ là một trong các nội dung quan trọng sẽ được xem xét tại kỳ họp 19 HĐND tỉnh sắp tới.

Trong năm 2020, số biên chế công chức đang sử dụng tại các cơ quan đơn vị hiện nay thấp hơn con số được giao. Ảnh cán bộ công chức dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại hội trường Sở GD&ĐT (ảnh minh họa).

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2020 tổng số biên chế công chức Trung ương giao cho tỉnh Tây Ninh hơn 1,8 ngàn biên chế. UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan đơn vị con số định biên tương tự. Tuy nhiên, số biên chế công chức đang sử dụng tại các cơ quan đơn vị hiện nay thấp hơn con số được giao- chưa sử dụng đến 143 biên chế.

Tổng số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao năm 2020 hơn 18 ngàn người, nhưng các đơn vị chưa sử dụng 1,4 ngàn người. Việc chưa sử dụng hết định mức được giao là do các đơn vị không có nguồn để tuyển đủ số lượng người làm việc đạt yêu cầu theo vị trí việc làm.

Năm 2021 ngành giáo dục- đào tạo vẫn được giao tăng biên chế. Ảnh cán bộ, công chức ngành giao dục tham dự lễ khai mạc hội thao ngành giáo dục cụm miền Đông Nam bộ năm 2020 tại Tây Ninh.

UBND tỉnh đề xuất trong năm 2021, giảm 27 biên chế công chức so với năm 2020. Số lượng người làm việc tại các cơ quan đơn vị công lập cũng sẽ điểu chỉnh giảm 454 người so với

năm 2020. Mục tiêu của tỉnh Tây Ninh là sẽ giảm được 10% biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015.

Tuy nhiên, trong năm 2021, hai ngành y tế và giáo dục- đào tạo vẫn được giao tăng biên chế. Vì đây là hai ngành thiếu nhân lực nghiêm trọng trong nhiều năm qua.

Đại Dương