BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Dự kiến tổng chỉ tiêu biên chế công chức năm 2012 là 2.155 biên chế

Cập nhật ngày: 13/07/2011 - 05:36

(BTNO) – Theo UBND tỉnh, tính đến tháng 6.2011, tổng số biên chế cán bộ, công chức hành chính hiện có trên toàn tỉnh là 1.768 người, trong đó cấp tỉnh 968 người, cấp huyện 800 người. So với chỉ tiêu biên chế công chức mà trung ương giao năm 2011, hiện còn lại 251 biên chế chưa tuyển dụng ở các sở, ngành, huyện, thị. Dự kiến sẽ được tuyển đủ trong kỳ thi tuyển dụng công chức vào cuối năm 2011.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu trong phiên họp thường kỳ tháng 7.2011 xem xét thông qua báo cáo chỉ tiêu biên chế năm 2012.

Trong khi đó, tổng số biên chế viên chức tỉnh giao cho các đơn vị là 19.061 biên chế và 228 biên chế dự phòng. Số lượng viên chức hiện có đến tháng 6.2011 ở các đơn vị là 16.784 người, trong đó cao nhất là khối sự nghiệp GD- ĐT với 13.304 người. Số biên chế viên chức được giao nhưng chưa sử dụng là 2.275 người, gồm GD-ĐT 1.345 người; y tế 727 người; văn hoá 29 người; các đơn vị sự nghiệp khác 174 người. Hiện nay ngành GD-ĐT đã có kế hoạch xét tuyển dụng giáo viên cho năm học 2012 – 2013, dự kiến tuyển bổ sung 978 chỉ tiêu trong tháng 8.2011; các ngành y tế, văn hoá, LĐ-TB&XH cũng đã có kế hoạch xét tuyển dụng vào cuối năm 2011.

Dự kiến, tại kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh vào cuối tháng 7 này, UBND tỉnh sẽ đề nghị xem xét báo cáo chính phủ phân bổ tổng chỉ tiêu biên chế công chức năm 2012 là 2.155 biên chế, tăng 135 người so với năm 2011 để bổ sung cho một số tổ chức mới đã thành lập năm 2010, 2011 và dự kiến sẽ được thành lập trong năm 2012.

Riêng đối với biên chế viên chức, do số lượng chỉ tiêu được giao năm 2011 sử dụng chưa hết, nên UBND tỉnh sẽ không đề nghị không tăng thêm so với năm 2011.

HY UYÊN