Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Tây Ninh được chọn thực hiện thí điểm thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

Cập nhật ngày: 29/04/2020 - 09:10

BTNO - Theo Văn bản số 3170 của Văn phòng Chính phủ, tỉnh Tây Ninh được chọn là 1 trong 5 tỉnh thực hiện thí điểm thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và được hỗ trợ kết nối, tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia, thời gian hoàn thành việc hỗ trợ từ 23.4 đến 10.5.2020.

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện chủ động phối hợp triển khai kết nối, tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 3170.

Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan làm đầu mối phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện kết nối, tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì về mặt kỹ thuật, phối hợp các đơn vị liên quan kết nối, tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đáp ứng đúng nhu cầu và thời gian đề ra; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 8/5/2020.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh về mặt kinh phí nếu phát sinh trong quá trình nâng cấp hệ thống Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC; tổ chức sơ kết 3 tháng vận hành và công bố tích hợp thêm trên 15 dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đồng thời khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

 Sau 3 tháng vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia, từ ngày 9.12.2019 đến 9.3.2020, đã có trên 77.200 tài khoản đăng nhập, hơn 20,9 triệu người truy cập tìm hiểu thông tin dịch vụ, trên 2,6 triệu bộ hồ sơ đồng bộ trạng thái, trong đó có trên 13.100 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đây là kết quả tích cực khi Cổng Dịch vụ công quốc gia được người dân, doanh nghiệp ủng hộ.

TC