BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Dứt điểm xuống giống vụ Hè thu

Cập nhật ngày: 25/07/2013 - 04:17
HTML clipboard

(BTNO)- Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật Tây Ninh, đến đầu tháng 7.2013, toàn tỉnh đã xuống giống dứt điểm các loại cây trồng ngắn ngày vụ Hè thu. Diện tích các cây trồng như đậu phộng, bắp, mì, mía đều tăng hơn so cùng kỳ. Một số diện tích xuống giống sớm nay đã thu hoạch.

Các nơi trong tỉnh đang thu hoạch lúa Hè thu, năng suất bình quân đạt 4,8 tấn/ha

Về diện tích lúa, toàn tỉnh xuống giống được gần 49.100 ha, bằng 96% so cùng kỳ năm 2012 (SCK). Đến nay nông dân đã thu hoạch khoảng 6.000 ha, với năng suất bình quân 4,8 tấn/ha. Số diện tích lúa còn lại đang trong giai đoạn trổ hoặc bắt đầu chín. Diện tích cây đậu phộng xuống giống đạt 1.919 ha, bằng 123% SCK, đã thu hoạch được 818 ha, năng suất bình quân 2,7 tấn/ha. Cây bắp xuống giống được 879 ha, bằng 118% SCK, đã thu hoạch khoảng 160 ha, năng suất bình quân 6 tấn/ha. Cây mì, đã thu hoạch vụ mùa 7.630 ha, năng suất bình quân 32 tấn/ha. Diện tích cây mì trồng mới trong vụ Hè thu được 9.127 ha, bằng 110,5% SCK. Diện tích mía trồng mới trong vụ Hè thu này là 1.649 ha, bằng 237,6% SCK.

Tình hình sâu bệnh, dịch hại trên các cây trồng như lúa, bắp, mía không đáng kể. Riêng cây mì, tính đến ngày 4.7.2013, tổng diện tích bị nhiễm rệp sáp hồng là hơn 1.142 ha trên địa bàn 38 xã của 8 huyện/thị trong tỉnh. Trong đó mức độ nhiễm dưới 30% là gần 695 ha, từ 30% đến 70% là 345 ha và trên 70% hơn 102 ha.

D.H