BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao

Cập nhật ngày: 14/07/2011 - 10:06

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu tại buổi giám sát

Buổi giám sát được tiến hành vào ngày 12.7.2011, do Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt  chủ trì. Cùng tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh có liên quan. 

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở KH&ĐT trình bày báo cáo cho biết, trong 5 năm qua (2006-2010), tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Có 11/21 chỉ tiêu chủ yếu và 33/35 chỉ tiêu ngành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển khá nhanh và tương đối toàn diện. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục khởi sắc. Bộ mặt nông thôn, đô thị được chỉnh trang. An sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nhiều tiến bộ. Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp được quan tâm thường xuyên… Tuy nhiên, trong 5 năm qua, tỉnh cũng còn những hạn chế nhất định.

UBND tỉnh đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch 5 năm 2011-2015 với mục tiêu tổng quát: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; tạo sự chuyển biến nhanh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và quá trình đô thị hoá. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh; bảo đảm công bằng và an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân, thu ngắn khoảng cách, sự chênh lệch về trình độ phát triển và mức sống dân cư giữa nông thôn và thành thị. Phấn đấu đến năm 2015 đưa thị xã Tây Ninh trở thành đô thị loại III và đến năm 2020 tỉnh Tây Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh” vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội chủ yếu giai đoạn 2011-2015: GDP tăng bình quân hằng năm từ 14% trở lên. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt từ 2.970 USD trở lên. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GDP đến năm 2015: Nông, lâm, thuỷ sản từ 30-31% - Công nghiệp-xây dựng 34-35% - Dịch vụ 34-35%. Đầu tư phát triển trên địa bàn bằng 41% GDP. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hằng năm 20%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm trên 14%. Giảm hộ nghèo bình quân hằng năm 2,5%; tạo điều kiện giải quyết việc làm bình quân hằng năm 20.000 lao động. Đến năm 2015 đạt mức 7 bác sĩ, dược sĩ trên 1 vạn dân; tỷ lệ lao động qua đào tạo, dạy nghề chiếm 60% trong tổng số lao động; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 15%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 96%; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ che phủ rừng đạt từ 33% trở lên (bao gồm độ che phủ của cây cao su); 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu đi vào hoạt động có khu xử lý nước thải tập trung, đảm bảo quy định về môi trường; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% chất thải rắn ở đô thị, chất thải nguy hại và chất thải y tế được thu gom xử lý…

Lãnh đạo Sở KH- ĐT trình bày báo cáo tóm tắt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015)

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Võ Hùng Việt, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, việc xác định các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện trong giai đoạn 5 năm 2011-2015 có ý nghĩa quan trọng và sẽ tạo ra sự phát triển nhanh hơn cho tỉnh. Các sở, ngành cần phải đánh giá đúng những mặt tồn tại hạn chế, để từ đó xác định được chỉ tiêu và giải pháp khả thi thực hiện nhiệm vụ tới. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 của UBND tỉnh cần cụ thể hoá những giải pháp thực hiện cho cả giai đoạn và cụ thể hoá thành biện pháp thực hiện hằng năm. Chú trọng đầu tư cho thuỷ lợi và giao thông nông thôn. Huy động nguồn lực trong nhân dân phải dựa trên cơ sở đồng thuận của nhân dân. Khi có quy hoạch thì phải công khai ra dân. Những quy hoạch treo đã lâu mà không triển khai thực hiện được đã đến lúc cần xoá bỏ để tạo thuận lợi cho người dân sản xuất sinh hoạt.

Đối với các công trình trọng điểm 5 năm 2011-2015, nên có nhiều dự án để kêu gọi đầu tư, nhưng phải tập trung cho lĩnh vực ưu tiên, không đầu tư dàn trải.

D.H