BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Hiệp thương lần ba, thoả thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Cập nhật ngày: 14/04/2016 - 04:47

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Võ Thiện Trí, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Phan Thị Điệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Dương Văn Thắng.

Chủ toạ hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Huỳnh Văn Quang cho biết, ngay sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã triển khai hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri tại ấp (khu phố) – nơi cư trú của những người ứng cử.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập, chủ trì hội nghị đảm bảo trình tự, nội dung, thủ tục đúng quy định.

Đối với 9 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại địa phương, thời gian thực hiện từ ngày 22-27.3.2016, cử tri tín nhiệm 100% và thống nhất giới thiệu 9 vị ra ứng cử.

Đối với 96 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, thời gian thực hiện từ ngày 22.3 đến 4.4.2016. Cử tri thống nhất giới thiệu 96 vị ra ứng cử với 69 lượt phát biểu ý kiến nhận xét. Kết quả biểu quyết có 93 người đạt tỷ lệ 100%, 3 người đạt trên 90%.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất thoả thuận lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, 100% đại biểu có mặt đã đồng ý cho 1 ứng cử viên đại biểu Quốc hội xin rút vì có lý do chính đáng, thống nhất thoả thuận lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

100% đại biểu có mặt đã đồng ý cho 9 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh xin rút, thống nhất thoả thuận lập danh sách 87 người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Đặng Hoàng Thái